Musí mít mouky víc než dost, kdo chce ostatním zacpat hubu.
(německé přísloví)

Slovákův mlýn

Slovákův mlýn
56
Horní Lideč
756 12
Vsetín
Horní Lideč
49° 10' 52.1'', 18° 3' 39.3''
Mlýniště bez mlýna
V místě mlýna nyní stojí prodejna Jednota-Coop.
Senice
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nad říčkou Senicí vlevo hradské cesty ke Vsetínu stával panský mlýn a o něco výš vpravo zrovna nad mlýnským náhonem byl panský šenk. Ke mlýnu patřila též pila a valcha na vlněné sukno. Mlýn i pila byly poháněny vodním kolem na vrchní vodu vedenou náhonem z říčky Senice. Náhon začínal asi 600 metrů za obcí směrem k Francově Lhotě. Tam byl tok Senice zadržen dřevěným stavem, aby se hladina zvýšila a voda byla odváděna do mlýnského náhonu. Dosud tam možno vidět zbytky stavu, ovšem již z novější doby, betonového. Mlýnský náhon vedl vodu dále k Lidečku na mlýn „mezilický“ (mezi Lidčemi), který býval rovněž panský.

Ke mlýnu i k panskému šenku patřila pole, ale tato pole nepodléhala robotě. V Lánském rejstříku z roku 1670, ani v Rozvržení robotního platu z r. 1781 není ani mlynář ani šenkýř mezi poddanými, kteří jsou povinni robotou nebo robotním platem. I když mlýn a šenk byl prodán soukromým osobám, půda u nich je stále nazývána dominikální. Čteme to v inventářích, v nájemních smlouvách, v odhadu mlýna apod.

V urbáři z r. 1784 je poznamenáno: V Horní Lidči je mlýn s pilou a valchou sukna. Vlastní je dle kupní smlouvy z 1. ledna 1759 za 200 zlatých rýnských mlynář Jan Slovák. Platí ročně (do panského důchodu) 30 zlatých. V Horní Lidči se nachází panský šenkovní dům, který dle kupního záznamu k 1. říjnu 1761 vlastnil za 30 zlatých rýnských Martin Peštík, platí z něho 4 rýnské (do Hošťálkové).

Mlýn lidčanský byl od r. 1759 nepřetržitě v rukou rodiny Slováků. Je zajímavé, že někdy dali Slovákovi mlýn do nájmu a sami se objevují zase na šenku.

O stavu mlýna podává nejlepší obraz odhad provedený komisionelně v roce 1837. V roce 1835 dne 23. března zemřel bez posledního pořízení mlynář Jan Slovák, vdovec. Měl jediného syna, 18-letého, tedy nezletilého Jana. (V té době se stával zletilým ve 24 letech věku.) Mlýn měl býti pronajat, a proto úřední komise prohlédla a odhadla cenu mlýna s příslušenstvím. Pro zajímavost opisuji odhad doslovně:

Odhad mlýna Jana Slováka v Hor. Lidči.

Mlýn, pila, valcha, dominikální pozemky č. 56.

Přítomní:

 • Eugen Eukelt, haluzický úřední zástupce

Odhadci:

 • Jos.Gajdušek, mlynář (mistr) v Bohuslavicích
 • Jan Procházka, mlynář (mistr) v Loučce
 • Wincenc Wratník, tesař.mistr ve Vrběticích
 • Josef Tománek, stavitel v Brumově
 • Franc Juřicza, zed. mistr v Haluzicích
 • Josef Plšek, fojt, Hor. Lideč
 • Martin Dubrava, burmistr (Bauermeister) Hor. Lideč

Rozloha:

 • 6 jiter 973 čtver,sáhů

Udržování:

 • 2 mládci (Müllerburschen) i s obživou po 24 kr., týdně 5zl 36kr.
 • 2 služky i se stravou po 10 zl. Ročně je ročně 20zl.

Zemele se v jednom roce 5475 měřic míchaného obilí, v kterémž množství se rozumí pšenice, žito a ječmen. Za semlení každé měřice se počítá 1/46 měřice jako poplatek.

Pila pořeže ročně 150 kusů velkých klad.

Na valše se zpracuje 1000 sáhů ordinérní huně.           

Mlýn, k jehož budově je přistavěna valcha a ostatní dílny tvoří svým půdorysem čtverec a leží blízko silnice vedoucí z Klobouk na Vsetín. Budovy jsou postavené ze dřeva a jsou v nejlepším pořádku. Jsou nahozené vápnem a dělají dojem stavby z tvrdého materiálu. V budovách se nachází velký obývací pokoj, ke kterému je vchod z mlýnice a proti východním dveřím je menší pokoj, vedle kterého je o dva stupně výš třetí pokoj trochu větší než předešlý. Pod tím je sklep vestavěn. Velký pokoj má vlastní kachlová kamna, druhé dva pokoje mají společná kamna černá. Velký pokoj má dvě, druhý tři a třetí dvě okna, která hledí na ulici. Všechny tři pokoje mají prkennou podlahu. Vlevo z první světnice jsou dveře do kuchyně a z té zas dveře do velké komory. Kuchyň a komora nejsou klenuté (ungewölbt). Z komory vedou vpravo dveře do sklepa pod světnicí. Sklep je klenutý a hodí se k uschování nápojů, jakož i kořenové zeleniny, je suchý.

Vlevo při vchodu do mlýna nachází se mlýnice, v které se nachází tři docela nová složení a nad mlýnicí je obilní skladiště (zanáška) a nad třemi pokoji, kuchyní a komorou je postavená sýpka prostorná a opatřená dobrým nátěrem. Mlýnice a obě strojovny (Räderstuben) uvnitř i vně jsou jako grunty celé budovy budovány z kvádrů a docela nově velkým nákladem pořízeny. Po běhu vody je pod mlýnem postavena ze dřeva valcha, ze strany vody z kvádrů, se 4 páry dřevěných palic a 1 měděným, středně velikým kotlem na vodu a ostatními přístroji. Na ni přiléhají různé chlévy ze dřeva, ve velmi dobrém stavu. Chlévce pro prasata pro více kusů, za nimi chlév pro 8 kusů hovězího dobytka a vedle konírna pro 4 koně. Podle konírny šopa na vozy.

Na protilehlé straně mlýna a od něho oddělené vrstvy nachází se postavená sýpka ze dřeva na dvě stáže stavěná, to vše obkličuje prostorný dvůr. Vše pokryto šindelem. Nad mlýnem při mlýnském náhonu se nalézá pila všemi nástroji dobře opatřená.   

Vše odhadnuto na 6152 zlatých 30 kr.

Jan Slovák pronajímá vše na tři roky Antonínu Hankemu.

Podle hořejšího je vidno, že mlýn byl panským stavením. V té době nikdo v Lidči neměl tři pokoje s dřevěnou podlahou. V dřevěných chalupách byl jediná jizba s udusanou zemí. Proto se nedivíme, že pantáta mlynář měl v obci velkou váhu a že vlastně svým míněním rozhodoval. Ovšem mlýn měl také svoje pasiva, nikdy nebyl úplně bez dluhů.

Jméno Slovák se objevuje v Lidči podle matrik již v roce 1692 (Mathias Slovák), který se uvádí po druhé v r. 1697 se svou manželkou Kateřinou jako kmotr Kateřině Fojtů. Jméno Slovák bylo pouze na mlýně, nikde jinde se v Lidči nevyskytovalo, až počátkem tohoto století se přiženil nějaký Jan Slovák na grunt č. 65. Na mlýně bývalo málo chlapců, často pouze jeden a jméno Jan se udržovalo 170 let.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1930 Jan Slovák

  V roce 1942 byl pohon změněn na elektrický.

Činnost pily byla zastavena v r. 1951 a mlýn zastaven v roce 1956. Mlýn byl používán  JZD jako skladiště obilí a ke šrotování krmného obilí.

Zdroj: http://www.pekarnaumlyna.cz/historie

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Slovák

Historie mlýna také obsahuje:

1930 Jan Slovák

1939 - František Slovák (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   městský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       PopisV r. 1930 zde byla 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,19 + 0,08 m3/s, spád 4,36, výkon 10 k.
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       PopisV r. 1930 zde byla 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,19 + 0,08 m3/s, spád 4,36, výkon 10 k.
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Další upřesněníDíl 15 Uh. Hradiště, str. 9
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Další upřesněníDíl 15 Uh. Hradiště, str. 9
       Autor
       Název
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkazhttp://www.pekarnaumlyna.cz
       Datum citace internetového zdroje25.1.2016

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Plány - stavební a konstrukční

       Obrazy

       Historické fotografie a pohlednice

       Ostatní

       Vytvořeno

       25.1.2016 19:04 uživatelem Radomír Roup (Radomír Roup)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 5.3.2023 18:31
       doxa (Jan Škoda) 12.5.2023 01:00