Osel cizích lidí otáčí mlýnem nejlépe,
farář z daleka čte bohoslužbu nejlépe.
(čínské přísloví)

Poslední změny

1 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1377 2753 4129 5505