Běží to dál jako polámaný mlýn.
(německé rčení)

Kartotéka Stanislava Filipa

Kartotéka k téměř 4 000 mlýnů je neúplným seznamem vodních mlýnů, uvedených ve složkách fondu Mlynářského ústředí v Národním archivu. Ne všechny mlýny, uvedené ve fondu zde mají svou kartu a naopak, k mlýnům, jejichž složka se ve fondu Mlynářského ústředí nenachází, může existovat karta. Tak lze získat aspoň základní informace z dotazníku, který Ústředí mlynářům posílalo roku 1939. Jednotlivé karty jsou řazeny v abecedním pořádku po okresech. Na kartě velikosti A5 jsou z obou stran uvedeny následující údaje: adresa mlýna, majitel, výkon mlýna, kapacita, počet složení a mlecí délka válců a výše kontingentu, okolní mlýny, nejbližší železniční (nakládací) stanice, přidružené podniky, případná absence vysévacích systémů či jiná zapojená mlecí zařízení aj.

Uvádí se zde rejstříkové číslo, shodné se signaturami složek ve fondu Mlynářského ústředí.

 Kartotéka je uložena v archivu Národního zemědělského muzea v Praze.

 

 

Ukázka z Kartotéky Stanislava Filipa.