Všechna voda musí téct na jeho mlýn.
(pražské rčení – o egoistech)