Dvakrát řečené se doslechli i ve mlýně.
(čečenské přísloví)

Fond Výsadní obilní společnosti

Obilní společnost byla založena roku 1934 v Praze kvůli zemědělské krizi, způsobené především rozvratem cen obilí, způsobené dovozem levné mouky ze zahraničí. Regulací cen, omezením dovozu obilí a mouky a řadou dalších opatření společnost dosáhla stabilizace poměrů. V roce 1939 došlo ke změně názvu na Výsadní obilní společnost. Jednalo se o akciovou společnost s možností vlivu státu. Stát zastupoval komisař s právem veta, jmenovaný ministerstvem financí. Při Výsadní obilní společnosti byl dále zřízen Sbor pro námezdní mletí a Sbor pro obchodní mletí. Obchodní mletí navíc schvalovalo Mlynářské ústředí.

Za pozornost stojí především zápisy ze schůzí z let1935 a1936, kde se zachovalo vyřizování žádostí na postavení nového mlýna nebo jeho znovu vystavění po požáru apod. Najdeme zde žádosti z celého tehdejšího Československa. Z žádostí je patrná spolupráce se společenstvy mlynářů v příslušné oblasti a především kontrola, zda nedochází k rozšíření mlecích schopností mlýna. Bezproblémové zpravidla bývá obnovení mlýna po požáru, ovšem pokud některý z mlynářů k mletí žita chce mlít ještě pšenici, neuspěje. Ani obnovení mlýna po delším časovém období není jednoduché, okolní mlynáři se bojí konkurence, a tak se společenstvo vyslovuje proti povolení.

Zajímavý je rovněž seznam, obsahující jména komisionářů a nakupovačů nearijského původu, jímž bylo dnem 20. 3. 1939 odňato právo vykupovat obilí.

 

Fond je uložen v NA Praha, 2. oddělení. 

 

Ukázka z dotazníku Výsadní obilní společnosti. Uloženo v NA Praha.