Žádný mlýn nemele mokré zrno.
(estonské přísloví)

Munzarův mlýn

Munzarův mlýn
3
Mohelnice nad Jizerou
294 13
Mladá Boleslav
Mohelnice nad Jizerou
50° 33' 35.6'', 14° 58' 45.5''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn stojí na pravém břehu Mohelky v místech, kde se Mohelka otáčí o téměř 180 stupňů. Toho bylo využito k vybudování náhonu napříč obtékaným "poloostrovem". Ke mlýnu patří budovy č.p.2 a č.p. 3 - mlýn a obytná budova. Mlýn slouží k obytným účelům.
Ve mlýně je unikátní vodní elektrárna.
Uprostřed obce
Mohelka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Události, vztahující se ke mlýnu, z kroniky obce: r. 1891 požár kolny u č.p. 3

Objekt v Mohelnici čp. 3 byl původně selskou usedlostí.  Výhodná poloha domu na pravém břehu Mohelky v místě, kde řeka vytváří mohutný meandr, vnukla pravděpodobně majiteli Václavu Sedláčkovi myšlenku, přebudovat hospodářskou budovu v zadní části na vodní mlýn. Projekt vypracoval inženýr Wagner, je datován v Mladé Boleslavi 30. července 1877. K realizaci došlo v roce 1879. (MH)

Václav Sedláček se narodil 6. června 1838 v Mohelnici v domku čp. 26, 1. listopadu 1860 se oženil s Marií Ferklovou z Chocnějovic. V té době již rodina bydlela v budově budoucího mlýna čp. 3. Zde se jim v roce 1861 narodil syn Josef a v roce 1862 dcera Anna. (MH)

Po Václavovi Sedláčkovi převzal živnost jeho syn Josef. V roce 1888 je uveden jako účastník řízení posuzující zřízení nového splavu u mlýna čp. 44. (MH)

Na začátku 20. století je na mlýně uváděn jako mlynář Eduard Munzar s manželkou Katuší. Z této doby se zachoval popis mlýna a jeho zařízení datovaný k roku 1906, ve kterém se uvádí, že zde byla také pekárna.(MH)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

V roce 1914 nahradil mlynář vodní kolo Francisovou turbínou. (MH)

Události, vztahující se ke mlýnu, z kroniky obce: r. 1917 požár objektu založený malým chlapcem.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Majitelem byl mlynář Eduard Munzar, který pronajímal mlýn, posledním nájemcem byl p. Šulc - info: pí. Hošková z č.p.7.

V roce 1930 byla majitelkou mlýna Kateřina Munzarová, maželka Eduarda Munzara staršího.

Od roku 1919 provozoval mlýn syn Eduarda Munzara -  Eduard Munzar ml. V roce 1934 se majitelkou poloviny objektu stala jeho manželka Zdeňka.  Od 6. 11. 1934 provozoval mlýn jako nájemce Ladislav Šulc, který zde pravděpodobně také bydlel, neboť Munzarovi měli adresu Podolí u Bělé pod Bezdězem. Nájemce zpočátku provozoval mlýn bez živnostenského listu, ten mu vyla 14. 7. 1939 Okresní úřad v Mnichově Hradišti. Roční nájemné za mlýn a 5,96 ha pozemků činilo 26 000 korun. (MH)

1939 - Eduard Munzar, nájemce Ladislav Šulc (RR)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Sedláček
 • Munzar
 • Šulc

Historie mlýna také obsahuje:

1879 - ? Václav Sedláček

konec 19. st. Josef Sedláček

začátek 20. st. Eduard Munzar

1930 - Kateřina Munzarová

1939 - Eduard Munzar (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • živnostenský list
dochován bez větších přestaveb
05 2013
  venkovský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • klasicismus do roku 1850
  • raná moderna do roku 1920
  • moderní 1920 – 1945
  roubená+zděná
  jednopatrový
  Obytná budova je roubená, budova vlastního mlýna je zděná.

  Na obytném stavení je pavlač.

  Dle popisu z protokolu z března 1906: Obytná budova mlýna měla zděné přízemí a roubené patro s dřevěným štítem orientovaným k Mohelce. Mlýnice byla vybudována z bývalé hospodářské budovy. Ta byla zděná o jednom patře, střecha byla pokrytá lepenkou. Pekárna se nalézala ve zvláštním stavení domovním při čp. 3, které bylo z ohnivzdorného materiálu a kryté břidlicí. Místnost pekárny byla 7,1 m dlouhá, 5,6 m široká a 3,6 m vysoká. Osvětlení bylo zajišťováno elektrickými žárovkami. Komín pekárny byl cele zřízen ohnivzdorně a k prolézání byl opatřen železnými dvířky pro kominíka. (MH)
  Dle soupisu pro Mlynářské ústředí z roku 1941: Mlýnská budova byla zděná 16,9 m dlouhá a 8,9 m široká, dvoupatrová (druhé patro v podstřeší). K její zadní stěně přiléhala zděná přízemní budova čistírny. (MH)
  \n

  V roce 1914 nahradil mlynář Eduard Munzar vodní kolo Francisovou turbínou firmy Kohout s kolmou hřídelí o hltnosti 1 250 listrů za vteřiny. Spádu 1 900 mm a výkonu 26 HP. (MH)


  V roce 1927 byla provedena rekonstrukce mlýna včetně instalace modernějšího zařízení. (MH)

  • pavlač, balkón
    Dle popisu z protokolu z března 1906: Mlýn byl postaven před 26 lety a z té doby pochází také fixní bod zasazený na rohu obytného stavení poblíž říčních stavidel. Ve mlýně jsou umístěny dvě válcové stolice šrotovací, francouzský kámen a jedna stolice porcelánová, každá stolice o jednom páru válců. Přízemí slouží za skládku obilí, první patro obsahuje místnost manipulační, na půdě jsou stroje vysévací na mouku a jedna savka. Dále je zde dynamoelektrický stroj k vyrábění elektrické energie pro osvětlení mlýna, pekárny a bytu mlynáře. (MH)
    Dle soupisu pro Mlynářské ústředí z roku 1941: Zařízení čistírny se skládalo z prachového hranolového vysévače 2000 x 650 mm, jednoduchého aspiratéru Prokop 500 mm, magnetu Prokop bez stírače, koukolníku Prokop 2500 x 650 mm, průchodové loupačky Kohout s pláštěm 1000 x 700 mm a Tlakového filtru neznámé výroby se 144 hadicemi. Pro mletí pšenice se používala čtyřválcová stolice Machaň, rýhovaná a hladká 600 x 200 x 300 mm. Pro mletí žita to byla čtyřválcová stolice s rýhovanými válci Machaň 600 x 300 x 300 mm a jeden jednoduchý talířový roztěrač Machaň o průměru 400 mm. Pro vysévání se používal čtyřdílný rovinný vysévač Machaň na 4 x 12 sít, pro čištění krupice a dunstů jednoduchá reforma Kohout 355 mm. Pro aspiraci sloužil sací filtr Machaň se 6 hadicemi k aspiraci pšeničné a žitné stolice a tlakový filtr Machaň se 100 hadicemi k aspirování reformy. Další zařízení tvořila ležatá míchačka Hübner a Opitz s válcem 1750 mm na 70 q mouky. Pro šrotování obilí sloužil šrotovník Theimer s umělými kameny o průměru 500 mm a dvouválcové mačkadlo na oves firmy Kohout 600 x 300 mm. V roce 1938 se ve mlýně semlelo 1832 q pšenice, 3011 q žita a sešrotovalo 176 q obilí pro krmné účely. (MH)
    Žádná položka není vyplněna
    Nezjištěn
    • pekárna
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    Unikátní vodní elektrárna, instalovaná v roce 1914, po drobných úpravách od 90. let 20. stol. opět v provozu.
    Začátkem 20. st. za mlynáře Eduarda Munzara st. byla v objektu také pekárna. (MH)
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    Václav Sedláček vybudoval přímo naproti vjezdu do dvora na Mohelce stavidlový jez, který zvedal vodu asi o půl metru. (MH)
    Dle popisu z protokolu z března 1906: Vodu Mohelky zdvíhalo 6 stavidel o šířce 1,9 m a výšce 0,5 m. Voda byla vedena klenutým kanálem přes dvůr k mlýnici ležící na zadní straně dvora. Vodní kolo bylo na střední vodu, voda na ně byla pouštěna stavidlem 1,35 m. Odpad spadal zpět do Mohelky. (MH)
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisV roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, spád 1,9 m, výkon 23, 1 HP.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisV roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, spád 1,9 m, výkon 23, 1 HP.
    Typvodní kolo na střední vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    PopisV roce 1906 zde byl dynamoelektrický stroj k vyrábění elektrické energie pro osvětlení mlýna
    PopisV roce 1906 zde byl dynamoelektrický stroj k vyrábění elektrické energie pro osvětlení mlýna
    Historické technologické prvky
    AutorInternet
    NázevMohelnice nad Jizerou
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníUdálosti, které ovlivnily život obce Mohelnice nad Jizerou v letech 1818 - 2002
    Odkazhttp://mohelnice.mysteria.cz/kronika.htm
    Datum citace internetového zdroje24.5.2013
    AutorInternet
    NázevMohelnice nad Jizerou
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníUdálosti, které ovlivnily život obce Mohelnice nad Jizerou v letech 1818 - 2002
    Odkazhttp://mohelnice.mysteria.cz/kronika.htm
    Datum citace internetového zdroje24.5.2013
    AutorInternet
    NázevMohelnice nad Jizerou
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněnírok 1932
    Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Mohelnice_nad_Jizerou
    Datum citace internetového zdroje24.5.2013
    AutorInternet
    NázevMohelnice nad Jizerou
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníhistorické pohlednice
    Odkazhttp://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Mlada_Boleslav/Mohelnice_nad_Jizerou/Default.aspx
    Datum citace internetového zdroje24.5.2013
    AutorInternet
    NázevMOHELNICE NAD JIZEROU
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníMlýn čp. 3:
    Odkazhttp://www.mistopis.eu/mistopiscr/machuv_kraj/mnichovohradistsko/mohelnice/mohelnice.htm
    Datum citace internetového zdroje24.5.2013
    AutorMinistersvo financí
    NázevSeznam vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydání
    Další upřesněníJičín, str.24
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorZdeněk Jodas
    NázevVodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky
    Rok vydání2015
    Místo vydáníLiberec
    Další upřesněnístr. 107-109
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    24.5.2013 19:40 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 5.8.2017 11:41
    Radomír Roup 14.6.2018 12:52
    cestovatelka 8.12.2016 14:53