Kdo je čtvrt hodiny ve mlýně, tak se zapráší,
jako by tam byl pořád.
(německé přísloví)

mlýn Brozany

mlýn Brozany
405
Palackého náměstí
Brozany nad Ohří
411 81
Litoměřice
Brozany nad Ohří
50° 27' 11.0'', 14° 8' 40.1''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Vodní mlýn pod tvrzí dal v letech 1516 až 1528 postavit tehdejší majitel Brozan Jaroslav z Vřesovic.
Dnes je mlýn využíván jako malá vodní elektrárna.
Mlýn se nachází na břehu řeky Ohře pod tvrzí v Doksanech.
Ohře
31303 / 5-1944
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

 Mlýn vznikl na tzv. mlýnské strouze, umělém rameni Ohře, postaveném v letech 1516-28. První zprávou o strouze je povolení probošta doksanských premonstrátek k její stavbě z roku 1516. Stavbu prováděli v rámci svých robotních povinností poddaní brozanského panství. Strouha začíná na hostěnickém jezu a po přibližně čtyřech kilometrech ústí zpět do Ohře pod Brozany. Vodní mlýn pod tvrzí dal v letech 1516 až 1528 postavit tehdejší majitel Brozan Jaroslav z Vřesovic, hejtman Litoměřického kraje a od roku 1529 dokonce zemský hejtman.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

(z.formanek@seznam.cz):

 Ke dni narození Václava Táborského (28.12.1874) je v matrice evidován jeho dědeček, Josef Táborský, měšťan pražský a mlynář z Brozan č.75.

1943 dle obálky Jan FABIAN a syn

Dnes je mlýn využíván jako malá vodní elektrárna. MVE je osazena dvěma turbínami HYDROHROM 600S a asynchronními generátory MEZ Frenštát F225M08 o celkovém výkonu 0,038 MWh

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Fabian
 • Táborský

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • Hlavičkový (firemní) papír
dochován bez větších přestaveb
05 2012
  venkovský
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice je součástí dispozice domu
   zděná
   vícepodlažní
   • sgrafito, rytá výzdoba
   • krov
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • turbínová kašna
    Hydrohrom
    Popis
    Hydrohrom
    Popis
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autor
    NázevVodní mlýn v Brozanech
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníČlánek z internetu
    Odkazwww.brozanynadohri.cz
    Datum citace internetového zdroje7.8.2013
    Autor
    NázevVodní mlýn v Brozanech
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníČlánek z internetu
    Odkazwww.brozanynadohri.cz
    Datum citace internetového zdroje7.8.2013

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    19.8.2013 14:53 uživatelem Aleš Lacina

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 10.9.2017 14:04
    rodopis.valenta (Jan Valenta) 7.2.2023 20:22