Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, až po prvorozeného syna otrokyně, jež mele ručním mlýnkem.
(Ex 11, 5)

Kalivodův, Kopřivův mlýn

Kalivodův, Kopřivův mlýn
171
Samota
Unhošť
273 51
Kladno
Unhošť
50° 4' 41.7'', 14° 6' 35.3''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn leží na horním toku Černého potoka. První zmínky o mlýně jsou z 18. století. Mlýn není funkční, je v něm zemědělská uselost.
V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce.
Samota
Černý potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V první polovině 18. století archivní prameny připomínají mlynáře Víta Kalivodu a o několik let později, roku 1750, se na mlýně uvádí jako vdova jeho žena Kateřina se synem Janem.

1840 majitel Josef Kopřiva

Na mapě II. vojenského mapování jsou zakresleny mlýny dva, druhý Kalvodův mlýn je cca 400 m severovýchodně. Jedná se však evidentně o omyl, jelikož na mapách stabilního katastru, které pocházejí z přibližně stejné doby zde žádný objekt zakreslen není, možná šlo o záměnu s poblíž ležícím Čertovým mlýnem, který 1842 po požáru zaniknul.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Nový název "Kopřivův Mlýn" se objevuje mnohem později - v poslední čtvrti 19. stol. (od r. 1876) mlýn vlastnili Josef a Marie Kopřivovi.

Jejich potomci mlýn prodali v roce 1927.

1927 mlýn koupili Václav a Alžběta Oličovi

V r. 1930 mlýn koupí připojili Urbanové ke svému pivovaru a sloužil jako ubytovna pro pivovarské dělníky. Polovina patřila Antoníně, druhá polovina bratřím Josefu, Františkovi a Emanuelovi

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V prvních letech německé okupace se stavení mlýna stalo svědkem schůzek členů ilegální odbojové skupiny, jejímž členem byl i sládek unhošťského Urbanova pivovaru Aulický, který ve mlýně bydlel. Skupina byla ale prozrazena a její členové v r. 1941 zatčeni a odvezeni do koncentračního tábora Mauthausen, kde většina z nich našla smrt.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1950 majitel František Veselý

mlýn znárodněn a převeden do majetku Pražských pivovarů n.p.

1956 MNV v Unhošti

1961 čs. stát

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kalivoda
 • Kopřiva
 • Olič

Historie mlýna také obsahuje:

V první polovina 18. století - Vít Kalivoda

r. 1750- Kateřina Kalivodová se synem Janem.

1840 Josef Kopřiva

od r. 1876 - Josef a Marie Kopřivovi

1927-1930 Václav a Alžběta Oličovi

1930-1950 - Urbanův pivovar

1950 František Veselý

1950-1956 Pražské pivovary n.p.

1956-1961 MNV v Unhošti

1961 čs. stát

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  12 2022
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
    zděná
    jednopatrový
    Mlýn je jednopatrový, hospodářské budovy jsou přízemní.

    Mlýn se opravuje, má novou střechu (prosinec 2022 - HŠ)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      • lednice
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet
      NázevMlýny na Kačáku
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.potepli.estranky.cz/clanky/mlyny/mlyny-na-kacaku.html
      Datum citace internetového zdroje16.11.2012
      AutorInternet
      NázevMlýny na Kačáku
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.potepli.estranky.cz/clanky/mlyny/mlyny-na-kacaku.html
      Datum citace internetového zdroje16.11.2012
      AutorJosef Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách I.
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 158
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Ostatní

      Vytvořeno

      25.9.2012 15:43 uživatelem Helena Špůrová

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 3.6.2018 09:55
      doxa (Jan Škoda) 13.10.2021 20:06