Mlynářka má zamoučené ruce.
(slezské přísloví)

Hamerský mlýn

Hamerský mlýn
27
Lhota
378 33
Jindřichův Hradec
Lhota u Sedla
49° 2' 29.9'', 15° 4' 22.7''
Mlýniště bez mlýna
Hamerský mlýn (Hammermühle) také: Oppelův hamr. Mlýn uveden již v Berní rule z r.1654. Čitelnými matrikami je v r.1762 uveden mlynář Šimon Oppel zakladatel mlynářského rodu, který se na mlýně udržel až do r.1945.
V od obce
Lhotský potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn uveden v Berní rule z r.1654

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla

Mlýn s pilou uveden v Seznamu vodních děl Republiky československé z r.1930.

Za 2. světové války se mlýn nacházel na území Sudet, mlynář Petr Oppel. Rozhodnutím Svazu pro hospodaření obilím Praha z 20.7.1945 byl provoz mlýna zastaven k 24 hodině 31.7.1945 „až do konečné úpravy poměrů v mlynářství v pohraničním územi“. Jako národní správce uveden Vojtěch Pretl. Následně byl za účasti již pouze národního správce a úředního orgánu ONV dne 22.8.1945 zaplombován 2 plechovými pečetěmi. Poslední mlynář s rodinou byl pravděpodobně odsunut.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Podle informace pamětníků byly objekty mlýna po roce 1945 využívány k zemědělským účelům. V roce 1955 budovy ještě stáy.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Oppel

Historie mlýna také obsahuje:

do 5.3.1791 Šimon Oppel
od 5.3.1791 Josef Oppel
od 17.12.1812 Franz Oppel
od 1.12.1841 Johann Oppel
18.8.1874 Franz Oppel
v r.1900 Franz Oppel jun.
od r.1903 Elisabeth Oppel
v r.1921 Peter Oppel

V roce 1930 byl majitelem mlýna Petr Oppel, při mlýně pracovala pila. (LR)

Berní rula z 1654
uvádí na Novobystřickém panství ve vsi Lhota dva mlýny. Oba vlastní o jednom kole a to mlýn Václava Hamerníka a Jana Mlynáře. Václav Hamerník měl 30 strychů rolí, choval 1 koně, 8 volů a 16 kusů dobytka, 29 ovcí a 10 sviní

SEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Stav koncem roku 1930, Sešit 2, V Praze 1932
Okresní finanční ředitelství České Budějovice/Důchodkový kontrolní úřad Nová Bystřice
Název toku: Bystřice
Obec, čp. : Lhota 27
Podnikatel: Petr Oppl (český přepis německého jmína Oppel - pozn. Pep)
Druh živnosti: mlýn a pila
Počet a druh vodních motorů: 1 kolo na spodní vodu
Normální výkon v ks: 26


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Vodní kniha OÚ Nová Bystřice, číslo položky 65, str.225-226

      Užívání vody k pohonu mlýna a pily. Z mlýnského potoka parc.č. 894 je voda vedena do náhonu 6,7 m dlouhého, 1,5 m širokého a 1,05 m hlubokého 4mi stavidly ve světlosti 1 – 0,28 m šir., 0,25 m vys.; 2 – 0,31 m šir., 0,25 m vys.; 3 – 0,31 m šir., 0,25 m vys.; 4 – 0,18 m šir., 0,15 m vys. (poslední ke stoupě) ke třem kolům na svrchní vodu 4,1 m v průměru u 3 mlýnských složení a na kolo stoupy, rovněž na svrchní vodu, o průměru 2,21 m. V prkně pravého břehu náhonu je ještě jedno stavidlo o světlosti 0,9 m široké a 0,25 m vysoké k odvádění přebytečné vody. Žlab i kola jsou dřevěná. U spodní vody není žádný žlab. V rybníku parc č.29 se shromažďuje voda jak od kol tak odcházející jalovým korytem. Rybník je z jižní strany uzavřen hrází. Na východní straně hráze ještě jeden 3,35 m dlouhý, 0,71 m široký a 0,73 m vysoký žlab k druhému mlýnu o jednom složení s jedním kolem na svrchní vodu 3,32 m v průměru. Stavidlo k tomuto kolu je ve světlosti 0,44 m široké a 0,28 m vysoké. Na západním konci hráze je 4,55 m dlouhý, 1,31 m široký, 0,9 m hluboký náhon k pile se dvěma stavidly ke kolu 0,74 m šir., 0,79 m v průměru na spodní vodu a ke kolu na zpětný pohyb řeziva a současně odvádění přebytečné vody. Hlavní výpust rybníka má 3 stavidlové otvary 1,03 m široké. Přípustná výška stavené vody je stabilizována horní hranou železné skoby horizontálně zapuštěné do pravého pískovcového sloupku u hlavní výpusti rybníka.
      Značka normálu je na pozemku parc.č. 2 a to 11 m v jižním prodloužení západní fronty hlavní mlýnské budovy (od rohu budovy) a od tohoto bodu 1,5 m nejblíže cesty parc.č. 887 a je to kamenný sloupek, zazděný a zasypaný, spojený s horizontálním křížem, v jehož horní ploše je zapuštěn uprostřed železný hřeb a vyryta začáteční písmena jména současného majitele mlýny F.O. a letopočet 1879. Značka normálu byla vsazena 7.8.1879 a je společná pro mlýn Františka Oppela a pro kovárnu Ondřeje Oppela (býv. čp.26, později šindelka)
      Žádná položka není vyplněna
      Dochovaný
      • pila
      • stoupa
      V roce 1930 je při mlýně uváděna pila. (LR)
       StavZaniklý
       PopisV roce 1930 mlýn s pilou pohánělo 1 kolo na svrchní a 1 kolo na spodní vodu, průtok 0.079 m3/s, spád 5.56 a 2.9 m, výkon 26 HP. (LR)
       StavZaniklý
       PopisV roce 1930 mlýn s pilou pohánělo 1 kolo na svrchní a 1 kolo na spodní vodu, průtok 0.079 m3/s, spád 5.56 a 2.9 m, výkon 26 HP. (LR)
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       Autor
       Název
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkazhttp://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=15239
       Datum citace internetového zdroje
       Autor
       Název
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkazhttp://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=15239
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnísešit 2, str. 30
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
       NázevMatriky fary Nová Bystřice
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-n-nova_bystrice
       Datum citace internetového zdroje26.12.2018
       AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
       NázevSčítání lidu pro čp.27 obce Lhota
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/scitani_lidu-soka_jindrichuv_hradec-1869-soudni_okres_nova_bystrice-l-lhota
       Datum citace internetového zdroje26.12.2018
       AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
       NázevKronika obecní Lhota
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesněníStrana 66-71 (psáno německy)
       Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/kroniky-soka_jindrichuv_hradec-kroniky_obecni-l-lhota
       Datum citace internetového zdroje26.12.2018
       AutorSokA Jindřichův Hradec
       NázevFond ONV Jndřichův Hradec
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesněníInv.č.54, karton č.18, signatura 10
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje26.12.2018

       Žádná položka není vyplněna

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Vytvořeno

       30.6.2015 22:33 uživatelem No.666

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 5.7.2015 19:55
       Franklyn (Lukáš Racocha) 5.7.2015 19:21
       pepino 11.7.2021 13:00