Za svítání do kovárny a s kohoutem do mlýna.
(německé přísloví)

Kozský mlýn

Kozský mlýn
114/17
Samoty
Sezimovo Ústí
391 02
Tábor
Sezimovo Ústí
49° 23' 42.8'', 14° 43' 21.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Odbočíme-li ze silnice mezi Měšicemi a Turovcem k památnému místu Kozí Hrádek míjíme cestu vedoucí ke Kozskému mlýnu. Ze samotného mlýna se dochovaly pouze betonové kašny vodních turbín se stavidly. Budovy jsou přestavěny k rekreaci, ale doléhá k ním hluk od blízké dálnice.
Východně Sezimova Ústí
Chotovinský potok
nepřístupný

Obecná historie:

ČESKÝ JIH

Roman Cikhart: Z historie našich mlýnů

Mlýn Kozský (Pekovský). V nestarší gruntovní knize táborské je zápis k r. 1446, dle něho Bartoň, mlynář pod Kozím, prodal 2 lány svobodné zemským právem ku pravému dědictví v Malé Lhotě Kozské (nyní Zárybniční) Janovi z Rovného a jeho budoucím za 35 kop bez 15 grošů. Urbář panství táborského z polovice 16. stol. uvádí mlýniště Bartovské pusté, toliko prý jest při něm louka a ta se prodává od úředníka. V l. 1573-1594 urozený pan Zikmund Pek z Římku vystavěl tu znovu mlýn a měl spor s obcí táborskou, jež mu bránila v užívání vody a zájezdek, který udělal, dala rozsekati. R 1600 obec mlýn koupila, ale v nastalé potom válce třicetileté byl spálen a zpustl. R. 1635. 23. list. prodala obec táborská „místo pusté a spálené, kdež někdy sloul mlejn Pekovský, na nějž voda z rybníka slove Kozskýho jde“, Adamovi Měřičkovi za 200 kop míš. S povinností, aby mlýn na svůj náklad vyzdvihl. Přidalo se mu hlavně k témuž mlýnu pole slove Žabkovské, ležící nad rybníkem Kozským strany jedné a silnice jdoucí k Turovci strany druhé i s loukou patřící k témuž poli v chobotě téhož rybníka Kozského a stráně pod splavem rybníka Kozského, „kdež někdy Plocek mlejn stavěti chtěl“. R. 1637 přijat byl Měřička za úda táborského cechu mlynářského. R. 1653 jmenují se při „mlejně Pechovském“ o dvou kolech 4 strychy rolí a chovali se v něm 2 voli a 2 krávy. R. 1705 hospodařil tu Jiří Cikhart, jehož syn Václav (1729) zaplatil roku 1738 ze dvou kol 2 kopy 10 gr. císařské daně. (Arch.tábor. A III e 18). V témže století v soupisu obecního majetku táborského uvádí se při mlýně 24 korců 3 věrt. 2 čtv. orných polí, zvaných Nad zájezkem, Plevadlo a za Jezezem.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Roman Cikhart: Prodej mlýna Kozského

R. 1635 zapsán jest v táborských knihách nových červených od r. 1601 fol. 15 takto: Letha Panie 1635 dne 23. Novembris relatores z raddy k knihám ouřednickým vyslaní, pan Jáchym Nedělka a pan Simeon Paussar, oznámili v trhu celém a dokonalém mezi JMK. panem rychtářem a P.P. Pány z strany jedné a Adamem Měřičkou mlynářem strany druhé o místo pusté a spálené, kdež někdy sloul mlejn Pekovský, na nějž voda z rybníka slove Kozskýho jde, to sou prodali Adamovi Měřičkovi na ten a takový způsob, aby jej byl povinen na svůj náklad vyzdvihnouti, za sumu hlavní dvě stě kop míš. Závdavku ihned složil třidceti kop, takový závdavek skrze pana Ludvíka Hubatýho do důchodů obecních přijat jest, a Adam Měřička z takového závdavku se kvituje. Berunky platiti má počnouc při času So. Martina v lethu 1636 po 15 k. až do vyplnění té sumy. Přidávají se jemu Adamovi Měřičkovi mlynáři k témuž mlejnu pole od starodávna slove Žabkovský, ležící nad rybníkem Kozským strany jedné a silnice jdoucí k Turovci strany druhé i s lukou patřící k témuž poli v chobotě téhož rybníka Kozského, item stráně nad splavem rybníka Kozského, kdež někdy Plocek mlejn stavěti chtěl tak aby toho všeho jakž předkové v držení a užívání jměli a užívali, bez překážky jednoho každého člověka užívati mohl, však přitom s touto znamenitou výminkou, aby on Adam Měřička mlynář mimo JMK. pana rychtáře, P.P. Pánův aneb dědicové a budoucí jeho takového mlejna žádným vymyšleným způsobem žádnýmu prodávati aneb postupovati žádné moci míti nemohli a neměli, touto smlouvou co se všeckno vymiňuje a vyhražuje. Actum Letha a dne svrchu psaného za správy ouřednické p. Václava Sosny.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

Mlýn a pila uvedeny v Seznamech vodních děl a map republiky Československé z r.1932

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Bartoň
 • Měřička
 • Suchomel
 • Cikhart
 • Kšír
 • Mrzena
 • Raab

Historie mlýna také obsahuje:

1635 Adam Měřička

1695 Pavel Suchomel

1710 Cikhart

1874 Antonín Mrzena

1828 - Kšír Johan (RŠ)

1900 František Mrzena

1933 František a Marie Raabovi

1939 MUDr. Josef a Marie Bezecný


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  07 2015
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    Do současné podoby byl mlýn přestavěn v r.1918
      • existující torzo uměleckého složení
      Ve mlýně se nachází spodní transmise, dvě Francisovy kašnové turbiny horizontální, jedna dochovaná mlecí stolice s litinovou skříní a rýhovanými válci Prokop - Pardubice a loupačka periodického systému Kašpar. Ostatní zařízení bylo již před mnoha lety odstraněno.

      D. Veverka

      Pro Vodní knihu (údaje z r.1874)
      Užívání vodní síly ku hnaní mlýna o 2 složeních a řezání dříví. Ve mlýně 2 složení, 3 stoupy a pila. Čtyři vodní kola, dvě pro mlýnské složení, jedno pro pilu, jedno pro stoupy. Vantroky 1,78 m široké a 30 cm vysoké. Čtyři žlaby.
      Všechna vodní kola průměr 3,3 m, šířka prvního 84 cm, druhého 87 cm, třetího pro stoupy 57 cm, pilního 78 cm. Vodní kola dřevěná, dvouvěncová na vrchní vodu. Mlýnské kameny průměr 86 cm.
      Žádná položka není vyplněna
      V r. 1939 požádáno o povolení nahradit vodní kola 2 Francisovými regulačními turbínami v otevřené kašně rozdílné velikosti. Malá měla hltnost 287 l/s a složila pro pohon mlýnských zařízení, větší hltnost 570 l/s a poháněla pilu; povolení pro provoz obou turbín vydáno 23.8.1941. Menší turbína poháněla i dynamo.
      Zaniklý
      • pila
      • stoupa
      • výroba elektrické energie
      • jez
      • náhon
      • akumulační nádržka
      • turbínová kašna
      • lednice
      V r. 1874: Voda se zadržuje hrází a jezem. Voda se pak vede zájezdkem o dvou stavidlech do nádržky a odtud na vantroky a žlaby. Upotřebená voda jde zpět do potoka.

      Později nahradila lednici turbínová kašna.
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      Popis
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930 - 3 kola, 13,6 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
      • periodická
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Tábor
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/Matriky-Rimskokatolicka-cirkev-T-Tabor
      Datum citace internetového zdroje6.3.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Tábor
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/Matriky-Rimskokatolicka-cirkev-T-Tabor
      Datum citace internetového zdroje6.3.2018
      AutorMinisterstvo veřejných prací
      NázevSEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 12
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje6.3.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevSčítání lidu pro čp.114 Sezimova Ústí
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/Scitani-lidu-SOkA-Tabor-1880-Soudni-okres-Tabor-S-S-Sezimovo-Usti
      Datum citace internetového zdroje6.3.2018
      AutorRoman Cikhart
      NázevProdej mlýna Kozského
      Rok vydání1949
      Místo vydání
      Další upřesněníJihočeský sborník historický, roč.XVIII
      OdkazSokA Tábor č.inv.606/18, sign.C-111/a/1948
      Datum citace internetového zdroje6.3.2018
      AutorSokA Tábor
      NázevVodní kniha A1, p.č.vl.18
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníč.př.1/2013/č.1
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje6.3.2018

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      29.7.2015 15:16 uživatelem pepino

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 17.7.2019 22:22
      David Veverka (David Veverka) 17.12.2017 21:53