I ruční mlýnek postačí, když má starý mlýn svátek křtu.
(estonské přísloví)

Prostřední mlýn; mlýn Valcha

Prostřední mlýn; mlýn Valcha
14
Borovka
257 56
Benešov
Mlékovice u Neveklova
49° 46' 22.3'', 14° 31' 53.5''
Mlýniště bez mlýna
Zřícenina mlýna.Zřícenina se nachází jihovýchodně od obce Borovka pod rybníkem valcha.
Tloskovský potok
volně přístupný

Obecná historie:

Prostřední mlýn č.p. 14, neboli Valcha, jak mlýn nazývá např. Sommerova topografie  v Borovce na rybníku téhož jména byl určitě v 70. letech 19. století majetkem Antonína Jarouška. Když mu mlýn roku 1873 vyhořel, musel zaplatit správě panství v Tloskově, tedy jeho tehdejší majitelce, obnos 40 zlatých za dočasné užívání Panského mlýna a za potřebnou vodu branou z Panského rybníka. Vztahy mezi mlynáři v Borovce naznačuje ještě jeden dochovaný dokument, ve kterém Antonín Jaroušek spolu se sousedními mlynáři žaluje Panský mlýn, jenž brání odtoku vody z Panského rybníka. Dalším zřejmým majitelem mlýna byl od 14. října 1926 Jan Kubát, kdy získal živnostenský list k provozování mlynářské živnosti. Zhruba o tři roky později 7. června 1929 obdržel tento živnostenský list také Antonín Bořkovec s bydlištěm ve mlýně. Není dohledatelné, zda Kubát ze mlýna v té době odešel, nebo zda pracovali ve mlýně spolu.
Konečně 2. září 1936 na mlýnu působil Bohuslav Hanuš, narozený v roce 1910, který je uváděn ve vodní knize. Na chod mlýna dohlížela četnická stanice se sídlem v Neveklově. Na základě Hanušovy žádosti o vodoprávní schválení mlýna z 5. ledna 1940 se konalo vodoprávní řízení 28. srpna 1940. „Šetřením na místě samém bylo zjištěno toto: Mlýn číslo popisné 14 v osadě Borovce patří Bohuslavu Hanušovi, mlynáři tamtéž. Mlýn trvá nepochybně od nepaměti a možno jej posuzovati jako “starý stav“ ve smyslu ustanovení § 102 českého vodního zákona. Ve sbírce listin vodní knihy okresního úřadu v Benešově nenachází se žádných listin tohoto vodního díla se týkající.“
K vodoprávnímu schválení došlo 19. září 1940. Poměrně zajímavé informace z prostředí mlýna sdělil Vojtěchu Losenickému pamětník pan Brůžek z Borovky v roce 1976: Mlýn vyhořel začátkem 20. století. Majitel, již soukromník, dal do nové budovy o 4 podlažích přibližně roku 1934 moderní zařízení od firmy Prokop a to 2 páry válců s příslušenstvím. Mlýn pracoval na motorový pohon a jedno vodní kolo, ovšem mnoho se nemlelo. Poslední známý majitel Bohuslav Hanuš převzal mlýn 17. února 1936 od Antonína Bořkovce a mlel zde do zřízení vojenského cvičiště v roce 1943. Němci během druhé světové války zařízení mlýna zlikvidovali a prý na návod majitele, který měl spor s manželkou, při cvičné střelbě rozstříleli budovu. Traktorová stanice po roce 1948 odvezla trámy a cihly. Hanuš si po vystěhování v roce 1943 najal od Němců mlýn v Jablonné zvaný Koníček a mlel tu za druhé světové války pro zaměstnance SS. Chtěl mlýn Koníček v roce 1945 od jeho majitele koupit, ovšem bezúspěšně.
Jelikož komise ONV 12. dubna 1946 nedoporučila mlýn Bohuslava Hanuše znovuvybudovat z důvodu velkého poškození mlýnské budovy. Sám majitel zde při šetření komise nebyl ani přítomen, neboť se odstěhoval do mlýna v pohraničí. Losenický se dále zmiňuje o návštěvě mlýna v roce 1976. Šlo prý tehdy o místo zarostlé keři a stromy se zbytky rozvalin.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1840 Jan Vodička

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1873 mlýn vyhořel

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V r. 1930 vlastnil mlýn Antonín Bořkovec (RR).

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

K roku 1947 byl již mlýn Valcha zcela opuštěný a zničený. (ŠJ)

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Bořkovec
 • Jaroušek
 • Kubát
 • Hanuš
 • Vodička

Historie mlýna také obsahuje:

1840 Jan Vodička

1870 Antonín Jaroušek

1926 Jan Kubát

1929- Antonín Bořkovec (RR)

1936 - Bohuslav Hanuš (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
      • zcela bez technologie aj.
      zařízení odvezeno 1943
      Žádná položka není vyplněna
      1934 moderní zařízení od firmy Prokop a to 2 páry válců s příslušenstvím.
      • rybník
      • lednice
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,13 m3/s, spád 4 m, výkon 4,5 k.
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,13 m3/s, spád 4 m, výkon 4,5 k.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis
      Typnaftový motor
      StavZaniklý
      Popis
      Typnaftový motor
      StavZaniklý
      Popis
      Historické technologické prvky
      AutorMinistersto financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 12 (Tábor), s. 17
      AutorMinistersto financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 12 (Tábor), s. 17
      AutorLenka Martínková
      NázevMlýny a mlynáři vysídleného území Neveklovska 1. poloviny 20. století
      Rok vydání2016
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníbakalářská práce na katedře PVH FFUK
      Odkazhttps://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/80310
      Datum citace internetového zdroje07 2021

      Místo uloženíSOkA Benešov
      Název fonduONV Benešov
      Název archiváliePrůvodní zpráva k směrnému plánu pro obec Stranný
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura
      Místo uloženíSOkA Benešov
      Název fonduONV Benešov
      Název archiváliePrůvodní zpráva k směrnému plánu pro obec Stranný
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      9.5.2012 08:02 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Radomír Roup (Radomír Roup) 21.6.2018 15:33
      Šárka Janotová 20.4.2017 15:33
      doxa (Jan Škoda) 15.1.2024 09:12