Ve špatném mlýně se i dobré zrno špatně semele.
(německé přísloví)

Krims Mühle

Krims Mühle
214
Křinice
550 01
Náchod
Křinice
50° 34' 14.5'', 16° 20' 13.9''
Mlýniště bez mlýna
V dolní části Křinic stál na náhonu z Křinického potoka pod mostem přes Křinický potok dřevěný mlýn, přestavěný roku 1888 na zděný čp. 214. Mlýn už neexistuje, zanikl v 2.pol. 20.stol.
V dolní části obce u křižovatky Krims / Krimz/
Křinický potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Na úplném dolním konci obce Křinice, na křižovatce křinické silnice s okresní silnicí mezi Broumovem a Martínkovicemi, leží lokalita zvaná Krims. Jedna z teorií předpokládá, že okolí Krimsu bylo jedním z prvních osídlených míst Broumovské kotliny, dokonce již v době před slovanským  osídlením.

Historik Václav Vladivoj Tomek ve svém díle Paměti újezdu Polického z r. 1857 píše:

"Roku 1255 odevzdal opat Martin jakémusi Konrádovi les nad Křinicí bez vyměření počtu lánů, aby si jich založil tolik, kolik bude moci bez újmy jiných vsí vedlejších, a s povolením, aby sobě vystavil mlýn rovněž bez uškození týmž všem".

V r. 1406 uvádí břevnovský urbář v Křinicích jeden mlýn o jednom kole. 

Hesseliův urbář z r. 1677 v tomto místě žádnou budovu neeviduje. Je pravděpodobné, že po třicetileté válce bylo místo zpustlé a až později došlo k obnově mlýna.

Mlýn je v tomto místě zaznamenán na I. vojenském mapování v letech 1764-68.

Na císařském otisku a indikační skice z r. 1840 je pod mostem na náhonu z Křinického potoka zakreslen dřevěný mlýn, který má čp.214 a stojí na p.č.st. 2.

Mlýn v této lokalitě je označen na II. i na III. vojenském mapování. 

 

V roce 1888 byl hned vedle starého mlýna přistavěn mlýn nový a o něco později nad silnicí západně od mlýna i hostinec, což toto místo oživilo. Na půdě Obecního úřadu v Křinicích byly v r. 2002 náhodně nalezeny staré stavební plány, podle nichž byl mlýn postaven. Mlynář Schwortschik provozoval i hostinec Krims u silnice. Sousední budova, severně od mlýna, patřila benediktinskému klášteru / dnes firma Hobra  Školník/.

1930 Oto Schwortschik

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1945 došlo k násilnému vyhnání občanů německé národnosti také z Křinic, vesnice byly vylidněny a prázdné domy postupně chátraly.

Na leteckém snímu z roku 1953 je vidět, že dům ještě stál. Později v průběhu padesátých a šedesátých let došlo k devastaci a zbourání opuštěného mlýna.

V současné době je v místě bývalého mlýna viditelný pouze vyvýšený pahorek / nepatrné zbytky zdiva/, zarostlý náletovými stromy a keři. 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Schwortschik

Historie mlýna také obsahuje:

1930 Oto Schwortschik

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      Náhon z Křinického potoka a z rybníka Ziegel.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,119 m3/s, spád 4,35 m, výkon 4,5 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,119 m3/s, spád 4,35 m, výkon 4,5 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorBergmann, Petr;Burian,Martin;Jeřábková, Jana
      NázevBroumovsko, interpretace kult. a hist. dědictví
      Rok vydání2003
      Místo vydáníBroumov
      Další upřesněnístr.89
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje29.3.2016
      AutorBergmann, Petr;Burian,Martin;Jeřábková, Jana
      NázevBroumovsko, interpretace kult. a hist. dědictví
      Rok vydání2003
      Místo vydáníBroumov
      Další upřesněnístr.89
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje29.3.2016
      AutorBergmann, Petr
      NázevBroumovsko na historických zobrazeních
      Rok vydání2013
      Místo vydáníBroumov
      Další upřesněníkniha
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje5.6.2016
      AutorTomek, Václav Vladivoj
      NázevPaměti újezdu Polického
      Rok vydání1857
      Místo vydáníJaroslav Pospíšil Praha
      Další upřesněníkniha
      Odkazlibrinostri.catholica.cz/TomeVlPamUjzdPo.pdf
      Datum citace internetového zdroje5.6.2016
      Autor
      NázevKřinický mlýn / Krimsmühle/
      Rok vydání2011
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazwww.zanikleobce.cz
      Datum citace internetového zdroje5.6.2016
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 08 (Jičín), s. 7

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      29.3.2016 22:21 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 1.10.2017 20:16
      doxa (Jan Škoda) 11.4.2024 23:26