Mouka se má sypat z pytle, zato popel nabírat.
(německé přísloví)

Žehušický mlýn

Žehušický mlýn
17
Ve Dvoře
Žehušice
285 75
Kutná Hora
Žehušice
49° 58' 6.6'', 15° 24' 40.1''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Starý kamenný mlýn stojí uprostřed městyse Žehušice nedaleko Žehušického zámku. Ve mlýně je MVE.
střed obce
Doubravka
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V urbáři žehušického panství z roku 1643 je dochován popis mlýna. Žehušický mlýn byl na vrchní vodu a měl čtyři kola na mletí mouky a jedno kolo, jež pohanělo sedm stoup používaných k výrobě oleje. Dále zde byla jedna jahelka na výrobu ječných jahel. Mlýn byl postaven celý z kamene. Patřil sice vrchnosti, ale ta ho pronajímala. Je zde uvedena ještě jedna technická zajímavost. Za jarních tání nemohl mlýn kvůli vysoké zpětné vodě pracovat a v této době byl v provozu mlýn na protějším břehu se dvěma koly na spodní vodu, který jinak v provozu nebyl. Ekonomiku mlýna, kromě tlačení oleje, zlepšovala i pila, neboť mlýn v době, kdy nemlel obilí, řezal stavební dřiví.

Náhon na mlýn procházel oborou, zámeckým dvorem a pod hospodářskou budovou. Využíval se k plavení koní.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1908 nájemce mlýna František Podmele. (RR)

Povodeň v roce 1926.

V roce 1930 byl majitelem mlýna Václav Stome, nájemcem B. Hynek.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Objekt se nachází v památkově chráněném území. Současný majitel mlýna využívá objekt k bydlení a provozuje v něm živnost zámečnickou výrobu. Od roku 1995 zde funguje malá vodní elektrárna, která patří v současné době jinému majiteli než budova mlýna.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hynek
 • Podmele

Historie mlýna také obsahuje:

vrchnost

1930 Václav Stome

1939 - Benedikt Hynek (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    vícepodlažní
    Zděná budova mlýna je od příchozí cesty (z jižní strany) v obytné části přízemní, směrem dozadu navazující mlýnice je vícepodlažní.
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • okno
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • stoupa
      • jahelka
      • olejna
      Dochovaný
      • výroba elektrické energie
      V 17. století jsou zde uváděny výroba oleje, jahelka a pila. V současné době je ve mlýně výroba elektrické energie.
      • jez
      • stavidlo
      • náhon
      • jalový žlab
      • odtokový kanál
      • turbínový domek
      Náhon na mlýn začíná u jezu na Doubravě u obce Bojmany. Z Doubravy odbočuje doleva. Na začátku náhonu jsou dvě stavidla, první na začátku náhonu, druhé ve vzdálenosti 38 m za prvním. Náhon pokračuje jižně od obce Bojmany, protéká Žehušickou oborou a pod hospodářskými budovami zámku. Před mlýnem zatáčí ostře doprava. Ve vzdálenosti asi 25 m od mlýna je jalový odpad. Odtokový kanál ústí zpět do Doubravky asi 760 m za mlýnem. S celkovou délkou 5000 m je to nejdelší vodní dílo na Čáslavsku.
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      PopisV roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, spád 5,2 m, výkon 33 HP.

      Od roku 1995 je zde v provozu 1 Francisova turbína na výrobu elektrické energie, spád 5 m, instalovaný výkon 22 kW.
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      PopisV roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, spád 5,2 m, výkon 33 HP.

      Od roku 1995 je zde v provozu 1 Francisova turbína na výrobu elektrické energie, spád 5 m, instalovaný výkon 22 kW.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníČáslav, str. 7
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníČáslav, str. 7
      AutorJindřich Frajer
      NázevVývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníkářství
      Rok vydání2008
      Místo vydáníUniverzita Palackého v Olomouci
      Další upřesnění
      Odkazhttp://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2008/2008_Frajer.pdf
      Datum citace internetového zdroje2.3.2017
      AutorPhDr. Pavel Novák, CSc.
      NázevStavby na Novodvorsku a Žehušicku v průběhu staletí
      Rok vydání2014
      Místo vydáníNárodní zemědělské muzeum Praha
      Další upřesnění
      Odkazhttp://nzm.cz/multimedia/uploads/2016/05/Stavby-na-Novodvorsku.pdf
      Datum citace internetového zdroje2.3.2017
      AutorInternet
      NázevAtlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesněníŽehušice
      Odkazhttp://www.calla.cz/atlas/detail.php?id=1645
      Datum citace internetového zdroje2.3.2017

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      2.3.2017 10:40 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 10.9.2017 20:45
      Radomír Roup 24.6.2018 19:20