Pomalu melou mlýny.
(německé přísloví)

mlýn Dolní Trupl

mlýn Dolní Trupl
2
Opatov
588 05
Jihlava
Opatov u Jihlavy
49° 27' 4.2'', 15° 22' 20.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Pátrání po informacích o mlýnech v tomto regionu nepřineslo výsledky. Ve vodní knize bývalého okresu Humpolec, uložené na MěÚ v Humpolci, je zápis na půl strany a tak hlavním zdrojem informací jsou matriky a kniha o obci Opatov ze které je zde citováno.
Mlýn Dolní Trupl je nejstarším místem, kde můžeme najít počátky rodu Truplů ve zdejším kraji.Odtud se Truplové dostali na okolní mlýny i do sousedních vsí. Mlýn leží v úzkém údolí Jankovského potoka a tak pocítil každou větší povodeň. Ta v r.1920 ukončila jeho činnost i když je zajímavé, že se v lednici dochovala dodnes hřídel vodního kola
Na samotě severně od obce Opatov
Jankovský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Dne 20. května 1920 mlýn téměř smetla z povrchu zemského velká povodeň. Zničila obytné stavení a poškodila i mlýnské zařízení. Zdá se, že mlýn už nikdy nebyl obnoven, neuvádí ho (ani olejnu nebo krupní stoupy) žádný přehled mlýnských zařízení po r. 1920. Majitelé se zaměřili hlavně na hospodaření.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Trupl
 • Točík
 • Hlaváček
 • Setnička

Historie mlýna také obsahuje:

Matěj Trupl

R.1651 Jakub Trupl

Asi r.1674 Jiřík Trupl

R.1709 Mikoláš Trupl

R.1735 Jiří Trupl

R.1748 Jan Točík

R.1782 Václav Točík

R.1796 Pavel Setnička

R.1836 Josef Setnička

R.1886 Josef Setnička (syn)

R.1905 Josef Setnička (vnuk)

R. 1948 Josef Setnička (pravnuk)

R. 1973 manželé Stodolovský


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  03 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    roubená+zděná
    přízemní
      • zcela bez technologie aj.
      V r.1654 mlýn o jednom kole
      V r.1782 mlýn o jednom složení
      V r.1836 rustikální mlýn o 1 složení a 1 olejně
      Protokol z 15.6.1891 uvádí: „Mlýn č.2 v Opatově, tzv. Dolní Truplový mlýn, má jedno mlýnské složení a čtyři stoupy na kroupy. Celkem má dvě vodní kola na vrchní vodu, z nichž horní mlýnské má průměr 2,85 m a šířku 0,48 m. V mlýnské nádržce před mlýnem jest jalový splávek 2,20 m široký s hradícími prkénky 40 cm vysokými. Na začátku mlýnského náhonu jest v potoce hradící stavidlo 2,25 m široké a 27 cm vysoké od prahu. Fixní bod byl zasazen při břehu vodní nádržky na č. parc. 778 ve vzdálenosti 10,05 m od rohu stájí a kolmo 8,80 m ode zdi zahrádky. Sestává se z kamenného sloupce, na jehož povrvhu jsou vytesána písmena J.S. 1891, tento povrch (hlava) zbačí kontrolní bod. Vodní cejch nebylo třeba stanovit.“
      Žádná položka není vyplněna
      V bývalé lednici zbytky hřídele vodního kola.
      Zaniklý
      • stoupa
      • olejna
      Opatovský řídící Václav Melichar zaznamenal do časopisu Zálesí (roč. VII, 1925/26), v článku „Olejárny na Zálesí“ tento popis Setničkovy olejny i s nákresy: „ U p. Setničky, po doškách U Dolního Trupla, se donedávna vyráběl ze semene olej všeho druhu: lněný, makový, řepkový, luštincový a bukvicový. Postup výroby pokusím se stručně povědět. Suché semeno se zčásti utlouklo ve stoupách, pak se pražilo na silném plechu na plotně, načež se rozpařené tlačilo v dřevěném lisu. Olej kapal do nádoby. Vytlačené semeno se nazývalo záboj a upotřebilo se pro dobytek při krmení. Olej se měřil tzv. pudláčkem, dřevěnou nádobou o širším spodku a užším vrchu. Pudláček obsahoval asi 10 litrů. Jedna míra dobrého semene dala vždy pudláček oleje.
      Pražírna Josefa Světničky byla postavena r. 1805. Spodek jest zděný, vpředu dole má popelník a nad ním dvířka k přikládání topiva. Na zdivu je umístěn nahoře silný plech, na němž se pražilo semeno. Poněvadž při pražení se musí semenem neustále míchat, postavily se po stranách kamenné hranoly, aby se semeno nerozhazovalo. Vzadu ve zdi je zasazena kamenná deska s letopočtem 1805.
      Rodina Setničkova je dlouholetým držitelem této usedlosti a zabývala se výrobou oleje od nepamětných dob. Již tak činil v 18. st. praděd nynějšího majitele Pavel Setnička, po něm v 19. st. Josef Setnička, pak jeho syn Josef, otec dnešního držitele. Škoda, že povodeň, která překvapila v r. 1920, zničila část stavení i zařízení olejárny. Od té doby Josef Setnička nepracuje v olejárně a živnost odhlásil. Praděd i děd nynějšího majitele zabývali se výrobou velmi pilně a vozili olej koníkem až do Prahy. Pozdější majitelé vyráběli olej pro svou vlastní spotřebu a pro spotřebu svých sousedů a obyvatel okolních vesnic. Od záboje z 1 kastrolu platívalo se 6 až 7 krejcarů, později až 10 krejcarů. Olej se upotřebil na fermeže, k smažení koblihů, jako omastek a přepalovaný jako dobrý lék na spáleniny.“
      • stavidlo
      • vantroky
      • akumulační nádržka
      • odtokový kanál
      • lednice
      Voda z Jankovského potoka byla vpouštěna stavidlem do nádržky před mlýnem. Další stavidlo pouštělo vodu na vodní kolo a třetím stavidlem bylo možné vypouštět vodu z nádržky do jalové strouhy ústící do potoka.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis dvě vodní kola na vrchní vodu, z nichž horní mlýnské má průměr 2,85 m a šířku 0,48 m
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis dvě vodní kola na vrchní vodu, z nichž horní mlýnské má průměr 2,85 m a šířku 0,48 m
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Vyskytná
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrvu&id=8620
      Datum citace internetového zdroje1.4.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Vyskytná
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrvu&id=8620
      Datum citace internetového zdroje1.4.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Chvojnov
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrij&id=4197
      Datum citace internetového zdroje1.4.2018
      AutorJAROSLAVA PAULUSOVÁ
      NázevOPATOV obec, domy, obyvatelé
      Rok vydání2010
      Místo vydáníOpatov
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje1.4.2018
      AutorMěÚ Humpolec
      NázevVodní kniha, č.položky 122
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje1.4.2018

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      1.4.2018 10:47 uživatelem pepino

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 3.4.2018 10:35