Ve mlýně se mele různé zrní.
(německé přísloví)

Hořejší, Masáků mlýn

Hořejší, Masáků mlýn
40
Tchořovice
38801
Strakonice
Tchořovice
49° 26' 10.9'', 13° 48' 34.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn pod rybníkem v sousedství tchořovické tvrze, založený v polovině 17. stol., dnes slouží k bydlení.
130 m jižně od kaple sv. Václava v Tchořovicích
Lomnice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1646-1657  Pavel Mlynařík

1658 Adam Turnovský

1660-1663 Bartoloměj Thurnovský

1665 Vavřinec a Jan Thurnovští

1674 mlýn o jednom složení, v sousedství pila a olejna

1676 Martin Dolejší

1685-1694 Mikuláš Masák

1695 Václav Masák

16.10.1696 Tomáš Zacheus, hrabě Černín z Chudenic a na Lnářích prodal hořejší mlýn ve Tchořovicích o třech složeních a se stoupami na kroupy s platem 18 zl. 40 kr. a 6 strychů žita a 4,5 strychu ječmene za 120 kop gr. míš. do emfyteutického držení Václavu Švorcovi

17.11.1701 Václav Švorc směnil mlýn na 3 roky s Václavem Masákem

1740-1745 Martin Mlynařík

1745 za 100 kop koupil Václav Masák

8.7.1745 po smrti Václava Masáka převzal syn Jan Masák spolu se statkem Váňovským, který zakoupil 1720 od vrchnosti jako pustý

1745-1776 Jan Masák

1776-1786 František Masák

1786-1806 František Masák

1807-1826 Tomáš Prokopec

pozemky rozděleny, na nich nově vystavěna čp. 64, 65 a 70

7.9.1826 mlýn v ceně 1112 zl. zdědil Václav Masák po Janu Masákovi, který zemřel 28.4.1808 bez zanechání závěti

1837 Václav Masák

1845 mlynář Václav Masák (*1805) s manželkou Marií (*1811) a synem Antonínem (*1831)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

25.11.1871 zemřel Václav Masák, zdědil Antonín Masák s manželkou Josefou, mlýn oceněn na 5339 zl. a 33 a 1/2 kr.

1875 vdova Josefa Masáková

1873-1920 syn Jan Masák s manželkou Annou

Hospodářský typ mlýna
Obchodní

1920 Josef Fürst

1922-1923 Theodoer Fiřt

1930 Jan Masák

posl. mlynář Josef Masák (*15.6.1913), manž. Růžena roz. Fiřtová z Drahenického Málkova

1946 u mlýn zřízena pekárna nákladem 40.000 Kčs

1952 ukončeno mletí, pekárna převedena pod Západočeské pekárny Blatná

1954 ukončen provoz pekárny

1963 rozebráno vodní kolo

1968 demontováno zařízení pekárny, přestavěna na bydlení

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

2002 katastrofální povodeň strhla stodolu a hospodářské budovy, již neobnoveny

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Dolejší
 • Masák
 • Švorc
 • Mlynařík
 • Prokopec
 • Fürst
 • Fiřt
 • Thurnovský
 • Turnovský

Historie mlýna také obsahuje:

1646-1657  Pavel Mlynařík

1658 Adam Turnovský

1660-1663 Bartoloměj Thurnovský

1665 Vavřinec a Jan Thurnovští 

1676 Martin Dolejší

1685-1694 Mikuláš Masák

1695 Václav Masák

1696-1701 Václav Švorc

1701-1740 Václav Masák

1740-1745 Martin Mlynařík

1745 Václav Masák

1745-1776 Jan Masák

1776-1786 František Masák

1786-1806 František Masák

1807-1826 Tomáš Prokopec

1826-1871 Václav Masák

1871-1873 Josefa Masáková

1873-1920 Jan Masák 

1920-1922 Josef Fürst

1922-1923 Theodor Fiřt

1923-1940 Jan Masák

1940-1952 Josef Masák

16.10.1696 předávací inventář: 3 svrchní kameny, 3 spodky, 3 vřetena, 3 kypřice, 3 pánvice, 8 čepů, 12 kruhů na hřídelích, 12 kruhů na kladnicích, 3 zděře v kamenech, 3 moučné truhly, 3 šrotové truhly, 1 žebrovná truhla, 3 koše, 1 věrtel, 1 měřice, 4 zděře na stoupy, 1 hřeb k vytahování stavidel, 1 kamna, 3 okna

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  11 2019
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • baroko do roku 1800
   zděná
   jednopatrový
      Žádná položka není vyplněna
      1674 o 1 složení
      1696 3 složení
      1930:
      1 české složení, běhoun o průměru 0,81 m
      1 francouzské složení
      2 válce
      Zaniklý
      • pila
      • pekárna
      • stoupa
      • výroba elektrické energie
      • olejna
      1665 pila a olejna
      1696 stoupy na kroupy
      1930 mlýn a elektrárna
      1946-1954 pekárna
      • stavidlo
      • náhon
      • rybník
      voda přiváděno z rybníka Hořejšího náhonem přes panský dvůr do vantroků, odtud spadala na tři kolmá kola
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1696: 3 kola
      1920: 3 kola o průměru 4,1 m
      1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 0,238 m3/s, spád 4 m, výkon 8,2 HP
      1963 kola demontována
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1696: 3 kola
      1920: 3 kola o průměru 4,1 m
      1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 0,238 m3/s, spád 4 m, výkon 8,2 HP
      1963 kola demontována
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 7
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 7
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMilada Cihlová
      NázevMlýny a mlynáři na Lomnici - od Radošic po Tchořovice v historii a ve vzpomínkách
      Rok vydání2014
      Místo vydánís.l.
      Další upřesněnís. 109-114, 242-244
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      28.11.2019 11:34 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 29.11.2019 16:43