Kdo má vlastní mouku, chleba si neváží.
(německé přísloví)