Je to mlýn, kterému chybí voda.
(německé rčení)

Valchovní, Dolní mlýn

Valchovní, Dolní mlýn
2353/12
17
Ostrava
70200
Ostrava-město
Moravská Ostrava
49° 50' 15.9'', 18° 17' 14.8''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn postavený zřejmě již koncem 14. stol. zbořený na začátku 20. století. Zajímavostí je, že na mlýn upozorňuje pamětní deska, která však není umístěna na domě, kde stával mlýn, ale na domě sousedním.
Ostravice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn vznikl pravděpodobně již koncem 14. stol. Zápis se sice nezmiňuje přímo o tomto mlýnu, ovšem sousední Bližní mlýn se zde nazývá jako prostřední.

První písemná zmínka vážící se přímo k tomuto mlýnu pochází z roku 1547. Dozvídáme se z ní, že zde byla nejprve postavena soukenická valcha a až po ní mlýn. Valcha měla proto na vodu Mlýnského potoka přednostní právo a mlýn mohl užívat jen vodu valchou nespotřebovanou. Stejně jako u dalších mlýnů mělo i zde město, jemuž mlynáři odváděli roční dávku, při prodeji mlýna předkupní právo. 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

 V roce 1658 vlastnil mlýn podle zápisu v gruntovní knize Bernard Lev (Leone), poslední potomek italského rodu Leone, jehož předek stejného jména přišel v 80. letech 16. století do Moravské Ostravy jako zedník a stavitel, dokonce se stal purkmistrem města a byl zde v roce 1603 pochován (v kostele sv. Václava dochován jeho náhrobek). 

Valchovní mlýn vlastnil po několik generací rod Švarců , (1767–1805) kterým patřil i Horní mlýn a několik měšťanských domů. Švarcové jako majitelé právovárečného domu, údajně vařily jedno z nejlepších piv v okolí. Švarcové byli  zřejmě schopní a všestranní lidé, jeden z rodiny  Švarců nejen mlel obilí a vařil pivo, ale byl také pozoruhodně zručným zlatníkem, navíc snad i vyučeným, protože měl složit tovaryšské zkoušky "na pečeť a prsten" ve Vratislavi.

Po rodu Švarců byl Valchovní mlýn v držení neméně slavného mlynářského rodu Qasigrochů (1805–1824).

 Z dalších majitelů stojí za pozornost Antonín Lerch, stavitel řetězového mostu přes Ostravici, který mlýn vlastnil kolem roku 1850. Po polovině 19. století přešel mlýn z vodního pohonu na páru.

V době, kdy byl majitelem Josef Schmuck, pronajal si mlýn počátkem 70. let 19. století na krátkou dobu Jakub Jan Frída, otec spisovatele Jaroslava Vrchlického (vl. jménem Emil Frída). Mladý Emil tehdy studoval na gymnáziu v Klatovech a není jisté, zda své rodiče v Ostravě navštívil. Zcela jistě ale do Ostravy zavítal v dubnu 1903, kdy zde měl u příležitosti svých padesátin přednášku o Janu Nerudovi. Po ní spisovatel navštívil mimo jiné Mostní ulici (dnes třída 28. října), kde stával krámek jeho matky, a sosední Bližní mlýn, který měl v pronájmu jeho otec.

Posledním majitelem mlýna byl Rudolf Kolovrat, syn hrušovského mlynáře, který mlýn koupil v roce 1886. V roce 1912 mlýn vyhořel, zbývající zařízení  bylo rozprodáno a  následně byly zbořeny poslední zbytky budov.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Švarc
 • Qasigroch

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2017
   městský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Ve 2. polovině 18. století měl mlýn dvě složení a kašník (kde se vyráběly jáhly z prosa) a jirchářskou valchu.
      Zaniklý
      • jahelka
      • valcha
       Moravskou Ostravou a Přívozem protékal po staletí mlýnský náhon, který poháněl několik mlýnů. Zhruba v místech dnešního nádraží Ostrava-střed, se Mlýnský náhon dělil na Mlýnský potok a Valchařskou strouhu. Ta se poblíž dnešní Nemocniční ulice, dělila ještě na horní rameno, které zásobovalo vodou rybníky (zhruba v místech dnešní železniční trati do Přívozu), a dolní rameno - vlastní Valchařskou strouhu. Ta pokračovala v místech dnešní železniční trati. Mlýnský potok obtékal město na západě a vedl k přívozským mlýnům paralelně s Nádražní třídou. Z Mlýnského potoka ještě před hradbami odbočoval hradní příkop, který byl později zasypán. Mlýnský potok i Valchařská strouha se ve 20. stol. staly v důsledku zvyšujícího se počtu obyvatel zapáchajícími stokami a v letech 1934 -1936 byly zrušeny. Poslední otevřené úsedky vedly poblíž dnešního hotelu Imperial, na ulicích Zahradní, Mlýnská a Milíčova. Mlýnský potok i strouha jsou skryty v zemi, nejsou součástí kanalizace, pouze sbírají dešťovou vodu z ulic.
       Žádná položka není vyplněna
       Typparní stroj, lokomobila
       StavZaniklý
       PopisPo polovině 19. století přešel mlýn z vodního pohonu na parní stroj.
       Typparní stroj, lokomobila
       StavZaniklý
       PopisPo polovině 19. století přešel mlýn z vodního pohonu na parní stroj.
       Historické technologické prvky
       Autorviz - http://mlejn.com/Muzeum/mlynarstvi.html
       NázevMalá exkurse do mlynářství v Ostravě
       Rok vydání2010
       Místo vydáníinternet
       Odkazhttp://www.mlejn.com/Muzeum/mlynarstvi.html
       Datum citace internetového zdroje02 2022
       Autorviz - http://mlejn.com/Muzeum/mlynarstvi.html
       NázevMalá exkurse do mlynářství v Ostravě
       Rok vydání2010
       Místo vydáníinternet
       Odkazhttp://www.mlejn.com/Muzeum/mlynarstvi.html
       Datum citace internetového zdroje02 2022
       AutorRomana Rosová
       NázevZ historie mlýna, jehož pamětní desku budeme okrašlovat
       Rok vydání2013
       Místo vydáníinternet
       Odkazhttp://www.krasnaostrava.cz/z-historie-mlyna-jehoz-pametni-desku-budeme-okraslovat-21-5-2013/
       Datum citace internetového zdroje02 2022

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Ostatní

       Vytvořeno

       8.2.2022 22:00 uživatelem REAPERXCX

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 10.2.2022 20:47