Müller mahl mir mein Maß Mundmehl,
morgen muss mir meine Mutter mehliges Milchmus machen.
(německý jazykolam)

Panský, Caisův, Šimanovský mlýn

Panský, Caisův, Šimanovský mlýn
10, 17
Vojníkov
397 01
Písek
Vojníkov
49° 21' 15.2'', 14° 8' 50.3''
Mlýniště bez mlýna
Zaniklý mlýn na pravém břehu Otavy; zbořen v souvislosti s výstavbou Orlické přehrady.
Otava
volně přístupný

Obecná historie:

Tento původně panský mlýn stál o několik stovek metrů dále po proudu pod Herinkovým mlýnem v katastru Vojníkova. V 18. století patřil ke schwanzenberskému panství a na mapách z té doby nese jméno po mlynáři Šimanovský. V roce 1759 mlýn koupili Jiří Šejhar. Naposledy se mu říkalo Caisův

Netradiční postavou Panského mlýna byl mlynář Mayer, sečtělý vzdělaný člověk, klasický lidový písmák, který si nechával posílat z Prahy Moderní revui a další umělecké a literární časopisy. Každý den se převážel přes řeku a chodil do vesnice pro poštu a noviny. Panský mlýn se spolu s Herinkovým dostal do literatury prostřednictvím povídky Františka Xavera Svobody Probuzení, vytištěného roku 1893 v tiskárně Dr. Edvarda Grégra. Ve mlýně se mlelo do konce války. Poslední majitelkou byla slečna Marie Caisová.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je prvně zmíněn r. 1622, kdy patřil pod Vrcovické panství.

V roce 1672 zde mlel mlynář Václav Skoumal, původně z mlýna v Květově (viz. záznam z matriky o narození jeho syna Tomáše).

Pak patřil Schwanzenbergům, mlynářem zde byl Šimanovský.

1685-1696 Václav Skoumal (1618-1717) z květovského mlýna
1715-1722 Bartoloměj Skoumal (1658-1753), začínal rovněž v Květově

1732 Pavel Skoumal

1737 Baroloměj  Skoumal ml. (1698-1742), 1725-1727 na Saníku

Jakub Skoumal
V roce 1759 od Jakuba Skoumala koupil mlýn Jiří Šejhar z mlýna v Květově, 1774 zde umírá ve věku udávaných 60 let

Jeho syn Josef s manž. Marianou dědí mlýn roku 1774.

1799 Josef Šejhar 

18. 11. 1806 svatba mlynáře Josefa Šejhara.

1815 Václav Honsa s manž. Františkou, dc. Jana Charváta, mlynáře ze Záblatí

září 1816 Jan Omcyrk, syn řezníka Rohořovic

1817 Jan Omzirk

1837 Josef Omcirk, 1841 koupil Karáskův mlýn u Krašlovic

1839 Jan Chum

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1854 Leopold Mayer (+1896), 1858 se oženil s Veronikou Kotáskovou (1835-1899)

1866 manželé Kutovi (nájemci)

1868 pachtýř Jan Liška

1873 4 složení a pila, mele se převážně žito a ječmen

1873 žaloba Václav Tyla z Herinkova mlýna, že Leopold Majer postavil bez povolení taras kolem řeky

1892 stárek Antonín Šebelle, poté co prodal svůj Tlučkův mlýn

1896 Antonín Majer s manž. Annou

1900: 2 mlynářští popmocníci, kočí, 3 služky, chovají 2 koně, 6 ks hov. dobytka, 2 prasata

1905 zahájeno dražební řízení na 1/2 mlýna skrz pohledávku u Písecké spořitelny 1153 K

1906 prodali mlýn Matěji Caisovi a manž. Josefě, roz. Jíchové z Novosedla

1910  stárek Josef Šebek z Cerhonic, chovají 3 koně, 10 ks. hov. dobytka, 4 prasata

1910 ledová dřenice poničila všechny jezy pod Pískem, jez u Caisova mlýna pobořen na 4 místech, hrozí protržení, jelikož mlynář otálel s opravou, Místodržitelství nařídilo porovést opravu firmou Antonín Plecitý z Prahy na útraty mlynáře

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1916 mlynář Cais opět vyzván k opravě dlažby u jezu

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1920 mlýn vyhořel

1920, 1921 opět řešena nedokončená oprava z roku 1918, zahájeno trestní řízení, uložena pokuta 100 Kč

1922 válcový mlýn, 40 strychů pozemků, 2 koně, 6 ks hov. dobytka, 2500 Kč knihovního dluhu, ročně semele 600 q obilí, roční vynos 8000 Kč

březen 1922 Zemská správa politická snížila pokutu na 20 kč nebo 48 hod. vězení

1923 převzala dcera - slečna Růžena Caisová (*28.8.1890), stárek Hofman, kočí Michal ze Slovenska

1925-1935 nájemce Alois Gruner z Velkých Zlákovic

1928 Martin Kyznar ze Zdíkova

mlýn zastaralý, špatně mlel

1932 mlýn zasažen povodní, 150 cm nad normál

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

na letní byt sem jezdila Eva Soukupová, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Divadelního ústavu v Praze a režisér Václav Krška

1946 ukončen provoz

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Rodu Caisů patřil až do roku 1956, kdy bylo rozhodnuto zbourání mlýnu kvůli přehradě. 

1963 mlýn vyvlastněn čs. státem

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Skoumal
 • Šimanovský
 • Omzirk
 • Chum
 • Mayer
 • Cais
 • Šejhar
 • Omcirk
 • Honsa
 • Omcyrk
 • Majer
 • Kuta
 • Liška
 • Gruner
 • Kyznar

Historie mlýna také obsahuje:

1672 Václav Skoumal

1685-1696 Václav Skoumal
1715-1722 Bartoloměj Skoumal
1732 Pavel Skoumal

1737 Bartoloměj Skoumal ml.

-1759 Jakub Skoumal
rod Schwanzenbergů

nájemce Šimanovský.

1759-1774 Jiří Šejhar.

1774 Josef Šejhar

1799 Josef Šejhar

1815 Václav Honsa

1816 Jan Omcyrk (Omcirk, Omzirk)

1837 Josef Omcirk

1839 Jan Chum

1854-1896 Leopold Mayer (Majer)

1866 manželé Kutovi (nájemci)

1868 Jan Liška (nájemce)

1896-1906 Antonín Majer

1906- 1923 Matěj Cais

1923-1963 - Růžena Caisová (RR)

1925-1935  Alois Gruner (nájemce)

1928 Martin Kyznar (nájemce)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
    Mlýn byl položen velice nízko, přízemí bývalo zatopeno při každé povodni.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      1873: 4 složen
      1922 mlýn válcový, avšak zastaralý a nevýkonný
      Zaniklý
      • pila
      1873 pila
      • jez
      1910, 1918, 1920, 1921 mlýn poškozen ledovou dřenicí, urgovány opravy
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Popis1873: 4 kola pro mlýn a 1 pro pilu
      1930: 2 kola na spoodní vodu, hltnost 2,02 m3/s, spád 1,1 m, výkon 8,88 HP
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Popis1873: 4 kola pro mlýn a 1 pro pilu
      1930: 2 kola na spoodní vodu, hltnost 2,02 m3/s, spád 1,1 m, výkon 8,88 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorJiří Fröhlich
      NázevStará Otava mezi Pískem a Zvíkovem
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPísek
      Další upřesněnís. 55-56
      AutorJiří Fröhlich
      NázevStará Otava mezi Pískem a Zvíkovem
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPísek
      Další upřesněnís. 55-56
      AutorJaroslava Pixová
      NázevTam, kde zpívala řeka aneb čarovná léta kolem Smetiprachu
      Rok vydání2014
      Místo vydáníPutim
      Další upřesněnís. 40-50
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl v RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 26

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - vodní dílo

      Ostatní

      Vytvořeno

      10.9.2014 09:31 uživatelem frufru

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 1.12.2016 10:25
      Radomír Roup 24.6.2018 10:09
      doxa (Jan Škoda) 18.3.2023 23:18