Ne všechny mlýny klapou pro jednoho.
(německé přísloví)

Moučkův mlýn

Moučkův mlýn
38
Vlčeves
392 01
Tábor
Vlčeves
49° 20' 52.4'', 14° 53' 58.8''
Mlýniště bez mlýna
Zbytky základů Moučkova mlýna pod protrženou hrází rybníka stejného jména. Mlýn zobrazen již na historické mapě z roku cca 1760 (I vojenské Josefské mapování). V matrice Farního úřadu Křeč zápis již z dubna 1757.
Jižně od středu obce Vlčeves
Vlčeveský potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První písemné zápisy o mlýnu jsou z poloviny 18. století

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla

Mlýn uveden v Seznamu vodních děl republiky Československé z r.1932

Mlýn během války nepracoval.

Mlýn zanikl až po roce 1953.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Tománek
 • Vodrážka
 • Veselý
 • Ardolf
 • Čaloun
 • Hlinský
 • Steinochr
 • Rothbauer

Historie mlýna také obsahuje:

R. 1756 Václav Tománek, R.1764 Josef Vodrážka, R.1774 Martin Veselý, R.1775 Josef Veselý, R.1777 Antonín Ardolf, R.1786 František Čaloun, R.1794 Ignác Hlinský, R.1812 František Hlinský, R.1832 Josef Zelenka, R.1862 Jan Steinochr, R.1902 Vojtěch Steinochr, R.1940 Josef Rothbauer

1939 - Vojtěch Steinochr (RR)

 

SEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Stav koncem roku 1930, Sešit 12, V Praze 1932
Okresní finanční ředitelství Tábor/Důchodkový kontrolní úřad Tábor
Název toku: Janovický potok
Obec, čp. : Vlčeves 38
Podnikatel: J. Steinocher
Druh živnosti: mlýn
Počet a druh vodních motorů: 1 kolo na svrchní vodu
Normální výkon v ks: 4,37


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   venkovský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
      • zcela bez technologie aj.
      SOkA Tábor, Fond OÚ Tábor, Mlýn Vlčoves čp.38:

      Pro vodní knihu:
      provozování živnosti mlynářské;
      jedno vodní kolo žene jedno složení a zdvihá jednu stoupu;
      jeden mlýnský žlab s jedním stavidlem; výška 7 ½ ´´, šířka 9´´. Průměr vodního kola jest 2°, šířka 2´;
      průměr mlýnských kamenů jest 30´´;
      vodní kolo jest dřevěné, dvouvěncové na horní vodu zařízené;
      výška vody není dosud stanovena;
      normální znamení nepozůstává;
      voda teče z malého potůčku od Chrbonína a ze tří rybníků z Vlčovse do nádržky (rybníka) u tohoto mlýna, odtud pak rourou přímo do mlýnského žlabu. Stavítko před rourou je 12´´ široké a 12´´ vysoké. Po upotřebení teče voda k dolejšímu stroji.
      zbytečná voda se odvádí třemi stavidly v hrázi. Každé je 4 ½ stopy široké a 2 ½ stopy vysoké.

      Z dotazníku na mlynáře z r.1874:
      obec Vlčoves;
      rybník zvaný Mouček patřící velkostatku radenín/hrobskému s právem násady a lovení ryb. Mlýn používá vodu z něj ku mletí obilí od nepaměti;
      mlýn ve Vlčovsi čís.38 Moučkovský nazván;
      k mletí obilí po celý rok pokud jde voda do roury, na mlýnský žlab a stroj;
      roura je zadělána v hrázi a zemí přikryta; stavidly se voda pouští jednak naprázdno, jednak při velkých deštích a tání sněhu. Světlost roury je 10 palců;
      ve Vlčovsi 28. srpna 1874, Johan Steinocher.

      Vodní kniha II. Díl, poř.č. vložky vodní knihy 63;
      Římské číslo a název toku: XVIIb. - Černovický
      Pokračování str.110 – I. díl
      2. 20.5.1940, majitel Josef Rothbauer, Vlčeves čp.38
      Voda ke mlýnu je přiváděna z rybníka č.k.1106 o výměře 1,2462 ha, jenž slouží jako retenční nádržka pro tento mlýn. Pro odtok velkých vod z rybníka slouží stavidlový přeliv sestávající ze 3 tabulí o světlých šířkách od prava do leva 131 cm, 134 cm a 135 cm. Z rybníka je voda ke mlýnu přiváděna dřevěným žlabem 12 m dlouhým, 28x38 cm, opatřeným v rybníce nápust. stavítkem a dřevěnými česlemi. Tímto žlabem přichází voda na vodní kolo o průměru 3,75 m, světlé šířce korečků 73 cm a hloubce korečků 26 cm. Ve štítové zdi mlýnice osazen fix. Míra užívání vody 160 l/s, výkon kola 5,7 HP.
      Výměr OÚ Tábor z 8.5.1940 pro Josefa Rothbauera mlynáře ve Vlčevsi čp.38:
      podáním ze dne 17.2.1940 zažádal Josef Rothbauer majitel mlýna (i majitel rybníka Mouček) o úřední osazení stálého bodu a vodního cejchu;
      stručný závěr ve vodní knize, mlýn schválen na „starý stav“;
      konstatováno, že není žádných spisů mimo dokumentů z r.1874;
      nařízena opatření směrem k opravě rybníka (ta již nikdy neproběhla, neboť mlýn za války nemlel a po válce asi nebyl již spuštěn)
      Žádná položka není vyplněna
      Hřídel mlýnského kola
      Žádný
      • stavidlo
      • rybník
      • lednice
      Voda teče z rybníka u tohoto mlýna rourou přímo do mlýnského žlabu. Stavítko před rourou je 12´´ široké a 12´´ vysoké. Po upotřebení teče voda k dolejšímu stroji.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      VýrobceNeznámý
      PopisVodní kolo o průměru 3,75 m, světlé šířce korečků 73 cm a hloubce korečků 26 cm, výkon kola 5,7 HP. V roce 2015 ještě patrná shnilá hřídel vodního kola
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      VýrobceNeznámý
      PopisVodní kolo o průměru 3,75 m, světlé šířce korečků 73 cm a hloubce korečků 26 cm, výkon kola 5,7 HP. V roce 2015 ještě patrná shnilá hřídel vodního kola
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky FÚ Křeč
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=0&doctree=1nrkk&id=4961
      Datum citace internetového zdroje11.12.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky FÚ Křeč
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=0&doctree=1nrkk&id=4961
      Datum citace internetového zdroje11.12.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevSčítání lidu pro Vlčoves čp.38
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/scitani_lidu-soka_tabor-1869-soudni_okres_tabor-v-vlceves
      Datum citace internetového zdroje11.12.2018
      AutorMinisterstvo veřejných prací
      NázevSEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 12
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje11.12.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevPamětní kniha obce Vlčevse
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=1625
      Datum citace internetového zdroje11.10.2018

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      1.4.2015 17:30 uživatelem pepino

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 8.8.2015 07:16
      Radomír Roup 24.6.2018 09:13