Musí nést břemeno jako mlynářský osel.
(německé přirovnání)

Zámecký mlýn

Zámecký mlýn
10
8
U Plovárny
Děčín
405 02
Děčín
Děčín
50° 46' 40.9'', 14° 12' 44.2''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Již před r. 1436 stával pod Zámeckým rybníkem obilní mlýn. Často byl poškozován při povodních. V r. 1878 byl vodní mlýn přebudován na mlýn strojní, aby byl konkurenceschopný.
V r. 1885 byl přeměněn na továrnu na dřevovinu, papír a lepenku, jejíž provoz zajišťovaly 2 vodní turbíny. V r. 1903 továrna vyhořela. Na místě spáleniště postavilo město Děčín hydroelektrárnu, doplněnou parní turbínou. V současnosti je zde městská výtopna.
Pod Zámeckým rybníkem
Ploučnice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Na skále nad řekou Labe stál zeměpanský hrad z 12. století. Se založením města na Mariánské louce byl vybudován rybník /nyní Zámecký/ a u něho obilní mlýn. Roku 1436 ho získal od Vartenberků do dědičného vlastnictví Hanuš z Haugvic zvaný Bojstul. 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V 16. století město mlýn prodalo tehdejším majitelům panství Salhausenům. 

Zámecký mlýn v dávných časech postihly i pohromy. Tak v červnu 1560 velká povodeň způsobená průtrží mračen poškodila kamenný most přes řeku Ploučnici a kromě mostu byl poškozen i mlýn. Mlýn byl zřejmě opraven, neboť roku 1576, když zemřel Günter z Bünau, uvádí se v souvislosti s jeho majetkem v Děčíně též mlýn.

Mlýn zůstal v držení vrchnosti až do roku 1737, kdy ho hrabě Johann Joseph Thun prodal mlynáři Christianu Müllerovi za 3 300 zlatých. V tereziánském katastru je veden jako mlýn se třemi stoupami, pilou a valchou. 

Roku 1655 se povodeň v Děčíně opakovala. Uvádí se, že strhla šest domů na Labském předměstí, odplavila dřevo z podmokelské ohrady a zaplavila i Zámecký mlýn. Tehdy výška hladiny Labe dosáhla téměř jedenácti metrů.

V roce 1784 velká povodeň na Vltavě, Labi a Ohři, která zasáhla velkou část Čech, způsobila i škody v Děčíně. Píše se, že voda odnesla lodní mlýny, poničila topoly a les, odplavila zásoby dříví a zničila cesty podél Labe od horního toku po Dolní Žleb, které se využívaly k vlečení lodí po Labi.  Zaplaven byl most přes řeku Ploučnici, Zámecký mlýn a voda byla prý 13 kroků před Labskou bránou. Hladina Labe dosáhla jedenácti metrů výšky.   

Roku 1846 firma Jordan a Barber vystavěla v sousedních Březinách strojní mlýn, kterému nemohl tehdejší majitel Zámeckého mlýna konkurovat. To proto, že v novém strojním mlýně tradiční mlýnské složení bylo nahrazeno "amerikánskými" stroji, které podstatně zlepšily dopravu i čištění obilí a meliva. Klasická dřevěná vodní kola zde nebyla a mlýn poháněly výkonnější vodní turbíny. Rovněž mlýnské pískovcové kameny byly nahrazeny  kameny z francouzského sladkovodního křemene. Mlelo se tu jednorázově tlakem.  

Proto tehdejší  majitel Zámeckého mlýna odprodal roku 1848 mlýn za 33 000 zlatých vrchnosti. Hrabě F.A.Thun a komerční rada A.E.Kommers se v roce 1878 rozhodli mlýn přebudovat na mlýn strojní, aby byl schopný konkurovat mlýnu v Březinách. Zavedli na něm též metodu tzv. suchého mletí,  kdy se obilí před semletím nenamáčelo, takže se mouka nekazila a nestuchávala. 

Po zastavení mlýnské výroby v roce 1883 se mlýn přeměnil na továrnu na dřevovinu, papír a lepenku /1885/, jejíž provoz zajišťovaly dvě vodní turbíny.

V roce 1903 továrna vyhořela. Spáleniště koupilo město Děčín a ještě téhož roku na něm vystavělo obecní hydroelektrárnu /zařízena firmou Siemens a Halske/, jejíž výkon doplňovaly v případě potřeby parní turbíny / druhá, výpomocná elektrárna se nacházela v prostorách dnešního podniku Daymoon/.  

V r. 2003 v těchto místech stála jen menší část budov bývalého Zámeckého mlýna. Jedna z nich sloužila jako chemická čistírna a druhá jako městská výtopna /v níž byla v provozu Kaplanova turbína z r. 1929/.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Müller

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
zcela přestavěn – bez historické hodnoty
05 2012
  vrchnostenský
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   zděná
   vícepodlažní
   • komín
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • pila
    • stoupa
    • výroba elektrické energie
    • stavidlo
    • náhon
    • rybník
    Žádná položka není vyplněna
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorKlempera, Josef
    NázevVodní mlýny v Čechách VIII
    Rok vydání2003
    Místo vydánínakladatelství Libri Praha
    Další upřesněníkniha str. 51-53
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorKlempera, Josef
    NázevVodní mlýny v Čechách VIII
    Rok vydání2003
    Místo vydánínakladatelství Libri Praha
    Další upřesněníkniha str. 51-53
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Ostatní

    Vytvořeno

    16.10.2016 16:41 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 12.6.2021 21:08