Není všecko mouka, co je bílé.
(holandské přísloví)

Marouškův mlýn

Marouškův mlýn
198
Rejta
Trhové Sviny
374 01
České Budějovice
Trhové Sviny
48° 49' 35.6'', 14° 39' 34.8''
Prameny doložené mlýniště
Bývalý mlýn, později svinenský obecní hospodářský dvůr čp. 198.
Doložen písemně již k roku 1532.
Dříve pravděpodobně tvořil funkční celek s hamrem čp. 225 o kousek dále po proudu náhonu/Jalové strouhy ? (podobně jako http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-vii.---pesluv-naradovy-hamr-a-mlyn.html)

Pozn. Karta dříve nezaložena, protože nebyla jistota, že skutečně šlo o mlýn - ale nakonec proč ne :)
cca. 400 m JZ místní části Rejta
Svinenský potok
nepřístupný

Obecná historie:

POZN.:
Níže bude také pro úplnost popsána i pozdější historie usedlosti jako obecního dvora města Trhových Svinů.
V dostupných mapách je vidět již jako "Marushka Hof"/"Marouškův Dv. (hamr čp. 225 je označován jako "Hammer"/"Eisenhammer"/Hm.).
Otázkou pak je, kdy se přesně objekt přestal užívat k mlýnské činnosti.... ?


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Uvádí se, že patrně nejstarší známou stavbou v oblasti dnešních Rejt byl právě Marouškův mlýn (také "doudlebštinou" Maroušků :) )

Nejstarší záznam o zásobování města vodou (nalezený tehdy v městském archivu archivářem Karlem Kůrkou) pochází již z roku 1532, kdy byla uzavřena smlouva mezi zdejším mlynářem a městem, podle níž bylo ujednáno:
„...mezi vší obcí a Maruškem mlynářem, co se dotýče vody vedení do městečka do cisterny (pozn. dle Kůrky je tím myšlena původně dřevěná kašna na svinenském náměstí) tudíž i do rybníka (pozn. Velkého či Dymáčku ?), v přítomnosti urozeného pana Adama Koce, purkrabě z Nových Hradů, a urozeného pana Oldřicha Pouzara z Michnic, jakož i Melichara, písaře panství novohradského, a to nejprvé, která voda má vedena býti do cisterny ustavičně po časy budoucí děrou takovou po nebozezu, kterým vrtají kolo paleční, ale však s tou výminkou: Kdyby málo vody bylo, aby nám mlynář připustil. A co se dotýče v té smlouvě též v přítomnosti svrchu psaných pánův, která voda má puštěna býti do rybníka vší trúbou, a to jmenovitě ve třech nedělích jednou v sobotu, když nešpor zazvoní, a tak ta voda má jíti tou trubou až nazejtří v neděli až do nešporu. A za to my neb ta obec máme na časy budoucí tomu mlynáři i jeho budoucím dávati platu ročního vždy v den sv. Jiří 40 grošů míš.
/přepis smlouvy viz. také http://www.tsviny.cz/historie-obce-rejta/d-4374/p1=52 via Karel Kůrka, Trhové Sviny - historický nástin do poloviny století XIX., Trhové Sviny 1936, s. 20-21./

Tedy, mlýn musel v této době přinejmenším již nějakou dobu existovat... (vznik strouhy se udává do počátku 16. století a dá se prý předpokládat, že půjde o práci některého ze žáků Štěpánka Netolického ?)

POZN.
Užitková voda byla přiváděna od 16. stol. do města Svinů tzv. "Jalovou strouhou" (její průběh je vidět na starých mapách a nepřesně i na dnešních). Voda ze strouhy šla nejprve do malého rybníčka "Dymáčku" pod Velkým rybníkem (ten dokončen 1519) a poté dřevěným potrubím do několika kašen a koryt ve městě. Potrubí bylo od 70. l. 19. st. částečně železné a uváděla se jeho délka celých 1771 m. Z kašny na náměstí proudila voda i do městského pivovaru. (podrobněji zde na FB Historické TS)
Je potřeba poznamenat, že průběh strouhy v počátku částečně kopíruje průběh mlýnského/hamerského náhonu (resp. obě stavby byly postaveny na strouze a voda byla užívána k pohonu obou, resp. náhon byl společný). Strouha začíná mezi bývalým Marouškovým mlýnem/dvorem a Pěčínem, zhruba v 1/3 vzdálenosti mezi nimi je Svinenský potok přehrazen jezem - množství vody napouštěné do Jalové strouhy šlo tak regulovat dle potřeby. V souvislosti s výše přepsanou smlouvou je pak zajímavá zmínka v kronice z roku 1922, kdy již vodu v náhonu používal i hamr čp. 225 a kdy úbytek vody v potoce byl velmi znatelný: "tento asi 130 kroků jeví se jen jako přerušovaná tůně". Další funkcí strouhy byla ochrana města před povodněmi, tj. rozdělení nadbytečné vody buď do povodí Svinenského nebo Farského potoka.

(viz. také interní text Čeněk Štojdl: Zlatá stoka Trhovosvinenska - Jalová Strouha, popis strouhy/náhonu v násl. odkaze byl aktualizován dle těchto nových poznatků: článek o hamru na PKHistory, též srv. Slípka-Čajan, O Dymáčku, kašnách a vodě, TSL 4/2011, s. 9-10.)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

25. července 1802 komařickému hamerníkovi Karlu Schatzlovi prodala svinenská obec pastvinu u obecního Marouškova dvora (bývalý mlýn - tj. v této době už to byl již obecní dvůr, tj. ne mlýn ?) pro vystavění nového hamru. (Kovář Daniel, Počátky trhovosvinenských hamrů, Výběr č. 2/2008, s. 132-135.)

/zdroj http://www.tsviny.cz/historie-obce-rejta/d-4374/p1=52 , ZDE dále info o hamru čp. 225 atd. + také popis usedlosti čp. 198 a okolí na otisku stabilního katastru/

Popis TS z r. 1838 - zde zmíněn "Maroušků dvůr jest na cestě k Pěčínu vedoucí, asi tři čtvtě hodiny cesty od Svinů vzdáli" /Karel Kůrka, Trhové Sviny - historický nástin do poloviny století XIX., Trhové Sviny 1936, s. 104./ - cesta již dnes zřejmě neexistuje ?

sčítání lidu 1890 (2./1891)
č.p. 198 Maroušků Dvůr, Trho-Sviny
majitel bytu František Studený (*29. 1. 1848), nájemník, polní hospodářství
+ manželka Antonie, 2 dcery, 2 synové, schovanec, čeledín + 2 synové + dcera, služebná (manž. čeledína)
3 koně, hovězího dobytka 17, 1 prase
(https://digi.ceskearchivy.cz/637855/1 a.n.)

sčítání lidu 1900
Nové město č.p. 198 - vlastník bytu Matěj Novotný (*19. 9. 1855), čeledín, polní hospodářství
+ manželka Marie Novotná, 1 syn, 1 syn nemanželský
hovězího dobytka 13, prasat 1, 8 slepic
(https://digi.ceskearchivy.cz/630457/419 a. n.)

sčítání lidu 1910
jednota Marouškův dvůr č.p. 198 - obec Trhové Sviny, nájemce Václav Roule (*28. 9. 1881)
+ manželka Františka Roulová, 3 synové, matka Antonie Roulová
koní 1, hovězího dobytka 7, prasat 4, slepice 24 
(https://digi.ceskearchivy.cz/639498/1 a. n.)

Dvůr je evidován v Chytilově adresáři z roku 1915 jako Statek "Maruška", jehož majitelem byla obec Trhové Sviny a správcem zdejší městský úřad.

Ve dvacátých letech je usedlost čp. 198 v městské kronice zmiňována jako součást obecního majetku a to jako "obecní Marouškův dvůr" 

sčítání lidu 1921
samota č.p. 198 - vlastník obec Trhové Sviny - Tomáš Mařík nájemce domu (*29. 11. 1863), tesařský pomocník
(https://digi.ceskearchivy.cz/630174/13/1907/2731/36/0)

Popis obecního majetku v roce 1924 v kronice TS:
obec. dvůr, - Dům čp. 198 ("Marouškův dvůr") s příslušenstvím: se stavební parcelou 791 m2 (č. 315, ...-//-), obsahující 2 světnice, 1 kuchyni, komoru, sklep, půdu, 2 stáje, stodolu, kolnu, všecko taškami kryté. Cena parcely 395 Kč, domu zr. 8131 Kč, kr. 7964,90 Kč."
(http://digi.ceskearchivy.cz/cs/855/115/841/2141/65/0)

V listopadu 1926 byl prodloužen nájem obecního dvora čp. 198 p. Tomáši Maříkovi a to do 30. 9. 1933 - nájemné zvýšeno z 530 na 650 Kč.
(http://digi.ceskearchivy.cz/cs/856/9/2346/843/76/0)

Dvůr byl do roku 1933 ve vlastnictví obce Trhové Sviny. Byl pak prodán, v kronice je uvedeno, že část pozemků byla odprodána mezi drobné uchazeče a statek sám odprodán zástupci nezletilého Miroslava Panského a to i s hosp. budovami. (https://digi.ceskearchivy.cz/cs/857/17/913/2109/84/0)

1940 - zmínka o Josefu Trajerovi na Marouškově dvoře v souvislosti s chovem "obecního" plemenného býka (https://digi.ceskearchivy.cz/857/78/806/2039/63/0)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Maroušek

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn - s historickými hodnotami
  01 2015
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • jez
      • stavidlo
      • náhon
      Žádná položka není vyplněna
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorKarel Kůrka
      NázevTrhové Sviny - historický nástin do poloviny století XIX.
      Rok vydání1936
      Místo vydáníTrhové Sviny
      Další upřesněnís. 20-21, 104
      AutorKarel Kůrka
      NázevTrhové Sviny - historický nástin do poloviny století XIX.
      Rok vydání1936
      Místo vydáníTrhové Sviny
      Další upřesněnís. 20-21, 104
      AutorČeněk Štojdl
      NázevZlatá stoka Trhovosvinenska - Jalová Strouha
      Další upřesněníinterní text k výstavě
      AutorFrantišek Slípka - Jiří Čajan
      NázevO Dymáčku, kašnách a vodě
      Další upřesněníTrhovosvinenské listy 4/2011, s. 9-10
      AutorDaniel Kovář
      NázevPočátky trhovosvinenských hamrů
      Další upřesněníVýběr č. 2/2008, s. 132-135
      Autor-
      NázevChytilův adresář
      Rok vydání1915

      Žádná položka není vyplněna

      více fotografií 3/2012 + 1/2015: http://peterth.rajce.idnes.cz/Marouskuv_dvur_a_zelezny_hamr_Na_Rejtech_c._p._225_Jalova_strouha/
      info k hamru čp. 225 atd. v okolí: http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-ii.---hamr--na-rejtech--c.-p.-225.html

      Základní obrázky

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      4.10.2017 14:25 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 7.10.2017 11:02