Mlýn mele všechny druhy obilí.
(dánské přísloví)

mlýn Žinkovy

mlýn Žinkovy
21
Žinkovy
335 54
Plzeň-jih
Žinkovy
49° 29' 5.6'', 13° 29' 42.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Relativně velký mlýn s pekárnou zachovalým špejcharem a stodolou.
Úslava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1658 Barbora mlynářka a Matouš, mlynář žinkovský (1. zmínka o mlýnu)

mlýn příslušenstvím velkostatku

1840 Jan Ticháček

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1851 Jan Ticháček, později odešel na mlýn v Kvášňovicích

1854 stavidla rybníka poškozena povodní

1870 Jan Mourek, mlýn koupil od velkostatku

1885 soudní spor s velkostatkem, kdo je oprávněn zvedat statvidla rybníka, mlyná Mourek prohrál

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1924: Ing. Karel Škoda, majitel panství žinkovského prodává  Rolnickému mlýnskému družstvu pro Žinkovy a okolí, zaps. spol. s r.o. v Žinkovech mlýn čp. 21 vč. stavebních parcel, zbořeniště bývalé pily a domu čp. 87, sušárny a kolny atd. za 236 000 Kč. Dalšími smlouvami odprodány strioje a zařízení za 89 350 Kč a nářadí a m,lýnský inventář za 12 150 Kč. Na nového majitele přechází i všechna vodoprávní ujkednání uzavřená se správou velkostatku. K faktické změně vlastnictví dochází k 1.7.1924.

 

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1938-1951 správce mlýna a pekárny p. Vránek

1941 Rolnické mlýnské družstvo přejmenováno na Rolnický družstevní mlýn a pekárnu v Žinkovech zaps. spol. s r.o.

1951-1959 správce mlýna p. Králík

pekárna ukončila činnost, poslední pekař p. Ryšánek

60. léta funkční stroje odvezeny do plzeňských mlýnů, zbytek zlikvidován

 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ticháček
 • Mourek

Historie mlýna také obsahuje:

1658 Jakub

1840-51 Jan Ticháček

1870 Jan Mourek

1924- Rolnické mlýnské družstvo pro Žinkovy a okolí, zaps. spol. s r.o. v Žinkovech 

správci:

1938-1951 Vránek

1951-1959 Králík

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    vícepodlažní
    Ve mlýně též písárna a byt 1 + 1
    1933 mlýn přestavován, zvýšen o 1 oatro, nyní 3 patra a přízemí
    1941 hlavní mlýnská budova zděná, čtyřpatrová, 23 x 13 m, polovinu přízemí zabírá pekárna s 2 pecemi, zbytek zabírá obilní siio na 15 vagonů,
    K mlýnu přiléhá skladiště na obilí 14 x 10 m o 3 podlažích a zděné skladiště mlýnských výrobků 20 x 10 m o 2 patrech.
    Po válce postaven další sklad na obilí na zahradě.
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • okno
    • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • vyskladňovací otvor
    • drobné sakrální památky
    • vrata, brána
     • existující torzo uměleckého složení
     1960 funkční stroje odvezeny do plzeňských mlýnů, zbytek do šrotu
     Žádná položka není vyplněna
     1874: 2 složení
     1882: 4 korečný složení, průměr kamenů 85 cm, a mačkadlo na pokrutiny
     1895:
     přízemí:
     prachový cylindr
     prachové vytahovadlo
     4 moučná vytrahovadla
     1. patro:
     smíšená porcelánová stolice
     1 stolice žitná
     1 francouzský velký
     1 franc. menší kámen
     1 český kámen na špicování
     1 na šrotování
     2. patro:
     sací stroj na krupici
     2 moučné cylindry
     ve zvl. oddělení:
     2 mačkadla na len
     1 mačkadlo na pokrutiny
     podstřeší:
     3 šrotové
     1 krupičný cylindr
     1933:
     čistírana:
     automatická váha (výklop 10 kg)
     karter se 36 kotouči o prům. 380 mm
     periodická loupačka 540/850
     tlakový filtr 80 hadic 1225/90 mm
     hranolový vysévač 800/800 mm
     hranolový vysévač 3000/800 mm
     1 obilní dřevěné silo čtyřkomorové obsah 11 vagonů
     mletí:
     dvouválcová mačkacín stolice Kohout 600/220 mm
     čtyřválcová stolice pšeničná šrotovka hladká Prokop 700/220/300 mm
     čtyřválcová stolice pro mletí žita 700/300/300 mm
     vysévání a čištění meliva:
     2 jednoskříňové dvoudílné rovinné vysévače Prokop (1 pro žito, 1 pro pšenici) 1600/100/11 mm
     dvoudílná reforma Prokop 580/265 mm
     prašná komora
     různé:
     sací filtr
     2 hadice délka 3 m, prů. 200 mm
     míchačka na mouku obsah 100 q
     zásobník pro námezdní výměnu
     rozložení:
     přízemí: turbína, hlavní transmise, odtud vedou kapsové výtahy do všech pater
     v rohu mlýna postaveno silo se 4 celami na 10 vagonů obilí, ze sila se oibilí vypouštělo šoupátky v přízemí do příčného šneku, který jej dopravoval do výtahu a vynášel na automatickou váhu v podstřeší
     válcová podlaha:
     příjem obilí a výdej mouky, mlecí stroje (válcové stolice, loupačka, šrotovník)
     manipulační podlaha:
     zásobníky nad mlecími strojí, na výměnu mouky a otrub, spodní část míchačky, svodné a manipulační roury, násypné koše, odchytávací lávky a hrdla a tlakový filtr hadicový.
     podstřeší:
     vysévací stroje (rovinné a hranolové vysévače), stroj na čištění krupic, karter na čištění obilí, horní mlýnská transmise (4 m nad podlahou), části zásobníku nad mlecími stroji a nad míchačkou.
     Zaniklý
     • pila
     • pekárna
     Nezjištěn
     • výroba elektrické energie
     1874 pila se samostatnými vantroky
     1895 povoleno zřídit pekárnu
     pekárna: 2 pece na pečení chleba a rohlíků, 2 cylindrové komíny, klenutá prostorná přípravna, propojená šupnou na mouku z mlýnice
     dynamo pro vlastní potřebu
     • stavidlo
     • náhon
     • rybník
     • odtokový kanál
     • turbínová kašna
     • lednice
     Stavidlo ve hrázi rybníka, krátký otevřený kanál, přemostěný silnicí a přecházející plynule v turbínovou kašnu.
     1874: z rybníka Labuť samostatná vantroka na mlýn a na pilu, mlynář protestuje proti kolísání vody v rybníce
     1929 železobetonové vantroky přivádějí vodu do turbínové kašny s dřevěným krytem a prkennou podlahou na trámech 16 x 20 cm, před turbínou 2 vysoké česlice
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     PopisFrancisova horizontální turbina s mokrou savkou, O.K. demontované a uložené t.č. (2006) u majitele.
     povolena 1929, instalována 1930, spád 4,7 m, hltnost 850 l/s, 275 ot./min., výkon 45,4 HP
     1946 výkon 45 HP, průtok 660 l/s
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     PopisFrancisova horizontální turbina s mokrou savkou, O.K. demontované a uložené t.č. (2006) u majitele.
     povolena 1929, instalována 1930, spád 4,7 m, hltnost 850 l/s, 275 ot./min., výkon 45,4 HP
     1946 výkon 45 HP, průtok 660 l/s
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1874: celkem 5 kol
     mlýn: 1 kolo o průřezu 7 střevíců a 9 palců, 3 kola o průřezu 9 střevíců
     hltnost 375 l/s, spád 3 m, výkon na 1 složení: 2,75 HP
     pila: 1 kolo o průřezu 7 1/2 střevíců
     1895: namísto 4 kol pouze 2 o prům 2,2 m
     1929:
     návodní kolo prům 3,26 m, šířka 1,82 m, vdál. lopatek 11 cm, hloubka lopatek 41 cm, spád 3,71 m, v lednici pod kolem hloubka vody 30 cm, výkon 15 HP
     2. kolo: prům 3,35 m, šířka 1,4 m, vzdál. lopatek 14,5 cm, hloubka lopatek 40 cm, spád 3,65 m, v lednici pod kolem hloubka vody 15 cm, výkon 14 HP
     V r. 1930 zde byla 2 kola na svrchní vodu, jedno s průtokem 0,329 m3/s, druhé 0,272 m3/s, spád 3,73 m, výkon 1. kola 10,6 k, 2. 8,8 k.
     Typelektrický motor
     StavNezjištěn
     Výrobce
     Popis1933: 3 elektromotory 17 kW, 3 kW a 1,75 kW
     Typelektrický motor
     StavNezjištěn
     Výrobce
     Popis1933: 3 elektromotory 17 kW, 3 kW a 1,75 kW
     Historické technologické prvky
     • průchodová
     • válcový
     • dvouskříňový
     • šneková
     • kapsový výtah | Počet:
     • pytlový skluz - exteriér | Počet:
     • AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorVendula Hnojská
      NázevToulky po vodě - mlýny na řece Úslavě
      Rok vydání2011
      Místo vydáníBlovice
      Další upřesněnís. 63-71
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorBohuslav Šotola
      NázevNepomucko na starých pohlednicích a fotografiích
      Rok vydání2020
      Místo vydáníHostivice
      Další upřesněnís. 238

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      11.1.2013 14:09 uživatelem Jiřík

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 10.9.2017 18:22
      Radomír Roup 24.6.2018 20:19
      doxa (Jan Škoda) 28.9.2020 21:37