Mlynář je zbožný, když je v kostele,
nebo když ve světnici vyhlíží z okna.
(německé přísloví)