Podobá se mlynářskému psu, který si olizuje tlamu,
ještě než se pytel rozváže.
(německé rčení)