Velký mlýn se malou vodou neroztočí.
(digorské přísloví)