Marnotratníci a pijáci vína nestavějí ani pece ani mlýny.
(francouzské přísloví)

Poslední změny

1 2 3 4 5 6 1354 2707 4059 5412