Když všickni v domě spí,
nevěstě mlíti velí.
(ruské přísloví)