Mouka z Peshawaru není bez příměsi ječmene a
ženy z Kábulu netrpí nedostatkem přátel.
(perské pořekadlo)